Publikowane w

Lipiec 2012

Uchwała nr 29/2012 z dnia 25.07.2012

Uchwała nr 29/2012
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

24.07.2012 Zuziu zawsze będziemy pamiętać, jak wspaniałym Człowiekiem był Twój Ojciec

RED. ZUZANNIE ŁAPICKIEJ – OLBRYCHSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia
i wsparcia po śmierci
Ojca
Ś.P. Andrzeja Łapickiego
Wielkiego Aktora i Reżysera,
Wspaniałego Człowieka
składają
przyjaciele z WIZJI

20.07.2012 Pracodawca odpowiada – NIE WYCOFAMY OBNIŻEK HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Warszawa, 20.07.2012r
THK/2861/2012
 
Pani Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S A „WIZJA”
W odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA l.dz. Wizja/92/2012 z dnia 11 lipca 2012 r  informuję, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki, nie ma obecnie realnych możliwości spełnienia żądań wyrażonych w w/w piśmie.
Na podstawie art. 8 ustawy z […]

Uchwała nr 28/2012 z dnia 11.07.2012

Uchwała nr 28/2012
Na podstawie USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Art. 1.Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
Art. 2. 1. Prawa i interesy zbiorowe pracowników wskazane […]

11.07.2012 DOŚĆ DALSZEGO OBNIŻANIA HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja, wobec nieustających działań Zarządu TVP SA, polegających na ciągłym, systematycznym obniżaniu honorariów i premii zadaniowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wynagrodzeń kontraktowych oraz trwającym procesie przyjmowania nowych pracowników o wysokich uposażeniach, podjął w dniu 6.07. 2012 r. uchwałę o wejściu z Zarządem TVP SA w spór zbiorowy.
W razie nieuwzględnienia […]

11.07.2012 Koło Gdańsk dziękuje Dyrektorowi Oddziału

Gdańsk 11.07.2012
P O D Z I Ę K O W A N I E
Gdańskie Koło ZZPT TVP Wizja dziękuje Panu Zbigniewowi Jasiewiczowi, Dyrektorowi Naczelnemu Gdańskiego Oddziału Telewizji Polskiej za godną naśladownictwa i niestety rzadką w dzisiejszych czasach – odwagę i profesjonalizm w kierowaniu tą medialną firmą.
Po raz kolejny Dyrektor Jasiewicz udowodnił, że dobro publiczne jakim […]

8.07.2012 Zarządzie: jak długo Pracownicy wytrzymają dalsze upokorzenia? Kolażanki i Koledzy: czy nie czas na zdecydowane działania?

Warszawa, dn. 29.06.2012 r.
L.dz.Wizja/81/2012

​Pan Juliusz Braun
​Prezes Zarządu TVP S.A.
​Pan ​Bogusław Piwowar
​Członek Zarządu TVP S.A
​Pan ​Marian Zalewski
​Członek Zarządu TVP S.A

​ZZPT TVP S.A. Wizja jest głęboko zaniepokojony kolejnymi zwolnieniami, przede wszystkim pracowników merytorycznych TVP, obniżaniem honorariów i pozbawianiem premii części pracowników.
Okrojone ramówki pozbawiają pracy resztki profesjonalistów, którzy pozostają w Spółce na etatach.

​Wystarczyło 12 lat „permanentnej reformy […]