Publikowane w

Sierpień 2012

30.07.2012 Czy mamy Głównego Scenografa TVP SA ?

Warszawa, dn.30.07.2012 r.
L.dz. Wizja/99/2012​
Zarząd TVP SA
Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL
Pan Andrzej Jeziorek
p.o. Dyrektor APT

W związku z napływającymi skargami pracowników APT (w szczególności scenografów) Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się z prośbą o wyjaśnienie roli osoby Pana … w toku produkcji. Osoba ta podaje się za głównego scenografa TVP SA.
Ingeruje w sposób nieuprawniony […]