Publikowane w

Wrzesień 2012

Uchwała nr 36/2012 z dnia 26.09.2012

 
Uchwała nr 36/2012
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia udzielić członkom Wizji z Koła Rzeszów pomocy finansowej w postaci opłacenia za nich porady prawnej o wartości 615 złotych w kancelarii mecenasa Antoniego Skorupskiego.

12.09.2012 Czy zarząd TVP SA autoryzuje mobbing i łamanie prawa?

Warszawa, dn. 12.09.2012
L.dz.Wizja/107/2012
 
​Pan
​Juliusz Braun
​Prezes Zarządu TVP S.A
 
​Pan
​Marian Zalewski
​Członek Zarządu TVP S.A.
 
​Pan
​Stanisław Jekiełek
​Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
 
ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina, że zgodnie z Kodeksem pracy:
 
Art. 94(3). § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
 
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną […]

10.09.2012 W OTVP Rzeszów łamane są prawa pracownicze

Państwowa Inspekcja Pracy na wniosek ZZPT TVP SA Wizja przeprowadziła kontrolę w OTVP Rzeszów pod kątem mobbingu oraz przestrzegania Kodeksu pracy.
Inspektor stwierdził liczne naruszenia prawa w Oddziale Telewizji Polskiej w Rzeszowie.

Czytaj protokół po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w OTVP Rzeszów

Uchwała nr 35/2012 z dnia 09.09.2012

 
Uchwała nr 35/2012
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 34/2012 z dnia 07.09.2012

 
Uchwała nr 34/2012
 
 
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA deleguje od dnia 15.09. 2012. sekretarza Związku  red. Barbarę Pawlak na 1/4 etatu związkowego.

4.09.2012 Spór zbiorowy o honoraria i premie zadaniowe

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że rozpoczyna procedurę negocjacji w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu  11.07.2012r. pismem Wizja/92/2012r.
Przypominamy, że nasze postulaty to:
– natychmiastowe zaprzestanie obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011,
– anulowanie uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu tych wynagrodzeń w […]

Uchwała nr 33/2012 z dnia 04.09.2012

 
Uchwała nr 33/2012
 
 
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przychylić się do wniosku Związku Zawodowego Realizatorów Efektów Audiowizualnych Pracowników TVP S.A. i wyrazić zgodę na przyłączenie się go do sporu zbiorowego prowadzonego przez ZZ Wizja  z pracodawcą,   rozpoczętego na podstawie uchwały Wizji z dnia 7.09.2009. i prowadzonego zgodnie z art. 1 Ustawy z […]

Uchwała nr 33/2012 z dnia 04.09.2012

 
Uchwała nr 33/2012
 
 
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przychylić się do wniosku Związku Zawodowego Realizatorów Efektów Audiowizualnych Pracowników TVP S.A. i wyrazić zgodę na przyłączenie się go do sporu zbiorowego prowadzonego przez ZZ Wizja  z pracodawcą,   rozpoczętego na podstawie uchwały Wizji z dnia 7.09.2009. i prowadzonego zgodnie z art. 1 Ustawy z […]

Uchwała nr 32/2012 z dnia 03.09.2012

 
Uchwała nr 32/2012
 
 
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia rozpocząć prace nad  zmianami statutu związku i po ich uzgodnieniu przekazać je do konsultacji prawnej.