Publikowane w

Grudzień 2012

31.12.2012 NAGRODA PRACOWNIKA 60-LECIA

Szanowne, Szanowni,
Kończy się rok obchodów 60-lecia Telewizji Polskiej. Związek, kierując się najwyższym szacunkiem dla osób, które przez 60 lat tworzyły TELEWIZJĘ POLSKĄ – twórców, techników i Pracowników wszystkich innych zawodów – wystąpił z inicjatywą przyznania Nagród Pracownika 60-lecia dla najbardziej zasłużonych Pracowników Spółki. Przyjęliśmy zasadę, że tytuł ten otrzymają osoby, których wkład pracy  był równie […]

Życzenia

Szanowne, Szanowni,
Przyjaciele
dziękujemy Wszystkim za kolejny trudny rok.
W przyszłym roku będziemy mieć tyle samo determinacji.
Walczymy o sukces nasz oraz naszej Firmy.

Znów pokazaliśmy, że jesteśmy

NIEZŁYM ZESPOŁEM – WSZAK WIZJA TO LUDZIE Z WIZJĄ !!!

Pięknych Świąt
i
Dobrego Roku

życzy Wizja

Uchwała nr 50/2012 z dnia 18.12.2012

 
Uchwała nr 50/2012
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

10.12.2012 Wniosek o zawieszenie klauzuli konkurencyjności

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/136/2012
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja pozostaje na stanowisku, że temat rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych lub technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień 2012 r.) może […]

10.12.2012 Dlaczego Biuro Kontrolingu i Planowania ręcznie steruje honorariami i premiami zadaniowymi ?

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/139/2012
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, w imieniu członków zrzeszonych w Sekcji Realizacji i Scenografii oraz Sekcji Operatorów Kamer, zwraca się o wyjaśnienie, czy proponowane zmiany w systemie wynagradzania pracowników honoraryjnych są zgodne z Regulaminem pracy obowiązującym w TVP.

Naszym zdaniem Pracodawca przekracza […]

10.12.2012 Obniżenie wynagrodzeń za Teatr TV „Iluzje”

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/140/2012
 
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się o poinformowanie Związku o powodach obniżenia o 30 % wynagrodzeń honoracyjnych ekipy realizującej w dniu 19.11.2012r. spektakl Teatru Telewizji pt. Iluzje.
Teatr Telewizji Na Żywo funkcjonuje, jako cykl, od ubiegłego roku. Ekipa realizacyjna jest za […]

10.12.2012 Sprzeciw wobec kary nagany dla Dyrektor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/146/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Stanowisko
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w sprawie zamiaru nałożenia na Panią Agnieszkę Romaszewską – Guzy kary nagany
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie stanowczo sprzeciwia się nałożeniu na Panią Agnieszkę Romaszewską – Guzy kary nagany. Wymierzenie takiej kary byłoby rażącym naruszeniem prawa […]

10.12.2012 Wotum nieufności wobec Pełnomocnika ds. kontaktów ze związkami zawodowymi

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.
L.dz. Wizja/135/2012
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja przesyła uchwałę Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja z dnia 9 grudnia 2012r.

UCHWAŁA ZARZĄDU
ZZPT TVP S.A. WIZJA nr 48/2012
Z DNIA 9.12.2012R.

WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC
PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU TVP S.A. D/S KONTAKTÓW
ZE ZWIĄZKAMI […]

Uchwała nr 49/2012 z dnia 09.12.2012

 
Uchwała nr 49/2012
 
 
 
 
 
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia rozszerzyć zespół negocjatorów sporu zbiorowego z pracodawcą wszczętego w dniu 11.07.2012.  o następujące osoby:

Marek Bieńkowski
Krzysztof Buchowicz
Piotr Struś

Uchwała nr 48/2012 z dnia 09.12.2012

 
Uchwała nr 48/2012
 
 
 
WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU TVP S.A. D/S KONTAKTÓW ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I RADĄ PRACOWNIKÓW
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja wnosi wotum nieufności wobec Pana Karola Pękula, sprawującego funkcję Pełnomocnika Zarządu TVP S.A. ds. kontaktów ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników.
Wotum spowodowane jest całkowitą utratą zaufania przez ZZPT TVP S.A. Wizja […]

2012.12.07 Komunikat Zespołu Negocjacyjnego w sporze zbiorowym

 
SPÓR ZBIOROWY
PRZECIWKO OBINIŻANIU HONORARIÓW I PREMII ZADANIOWYCH
CZY BĘDZIE KONIECZNY STRAJK?
W dniu 6.12.2012r. odbyły się rokowania w sporze zbiorowym z Pracodawcą, wszczętym 11.07.2012r.
Przedmiotem sporu jest żądanie natychmiastowego zaprzestania obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011, a zatem  – anulowania uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca […]

Uchwała nr 47/2012 z dnia 05.12.2012

 
Uchwała nr 47/2012
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 46/2012 z dnia 03.12.2012

Uchwała nr 46/2012
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA wyraża zgodę na przeprowadzenie wyborów drugiego wiceprzewodniczącego Koła APAI-WOT.

Uchwała nr 45/2012 z dnia 03.12.2012

 
Uchwała nr 45/2012
 
 
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA stwierdza, że Adam Stanisław Mokrzycki uzyskuje prawo do reprezentowania związku wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy oraz otrzymuje ochronę, wynikająca z art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Ochronę tę traci Grzegorz Sawicki.