Publikowane w

Maj 2013

Uchwała nr 49/2013 z dnia 31.05.2013

Uchwała nr 49/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

31.05.2013 GIP przeprowadzi kontrolę w TVP

Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy poinformowała Związek, że Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę w TVP SA. Kontrola będzie dotyczyła zgodności z prawem pracy zamiaru wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej.

29.05.2013 Stanowisko Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Do:
Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP S.A.
Bogusław Piwowar, Zarząd TVP S.A.
Marian Zalewski, Zarząd TVP S.A
Do wiadomości:
Elżbieta Ponikło, Dyrektor Biura Zarządu
Stanisław Jekiełek, Rada Nadzorcza
Związek Zawodowy Wizja
Związek Zawodowy Solidarność
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDP
Bruksela, 27 May 2013
Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w imieniu Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ), która reprezentuje związki i stowarzyszenia dziennikarskie z całej Europy.
Zostaliśmy poinformowani przez naszego polskiego członka […]

Uchwała nr 48/2013 z dnia 29.05.2013

Uchwała nr 48/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

28.05.2013 Odpowiedź na twierdzenia wiceministra Baniaka

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że wypowiedź wiceministra Skarbu Państwa Rafała Baniaka w Sejmie RP w dniu 27.05.2013r., jakoby kwestia wyprowadzenia do firmy zewnętrznej dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików z TVP była konsultowana ze związkami zawodowymi i odbyło się kilkanaście lub kilkadziesiąt spotkań przed podejmowaniem decyzji przez organy korporacyjne mija się ze […]

28.05.2013 Komunikat Związków Zawodowych

Komunikat Związków Zawodowych
Trzy reprezentatywne związki zawodowe oraz pozostałe organizacje związkowe, działające w TVP S.A. , spotkały się 28 maja br., aby omówić sytuację,  związaną z decyzją zarządu TVP S.A. z 15 maja br., dotyczącą wyprowadzenia do firmy prywatnej czterech grup zawodowych : dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. 
W obliczu realnego zagrożenia dla dalszego  istnienia  telewizji publicznej […]

Uchwała nr 47/2013 z dnia 27.05.2013

Uchwała nr 47/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

27.05.2013 Odpowiedź na list Prezesa Juliusza Brauna

Szanowny Panie Prezesie, był Pan łaskaw rozpocząć swój list: Drodzy Pracownicy i Współpracownicy. 
Tymczasem Pana list powinien był chyba rozpocząć się następująco:
Drodzy Ci, których zarząd TVP usilnie stara się pozbyć oraz Ci, wobec których zarząd TVP uporczywie łamie art. 22 Kodeksu pracy ? 
Panie Prezesie,
Jak długo jeszcze, będzie Pan nadużywał naszej cierpliwości? Jak długo jeszcze ma Pan […]

25.05.2013 Walny Zjazd ZZP TVP SA Wizja

W dniu 25.05.2013 odbył się Walny Zjazd ZZPT TVP SA Wizja. Uczestniczyli delegaci ze wszystkich Kół i Sekcji.
Wybrano władze Związku na kolejna kadencję na lata 2013-2017 w składzie:
Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu Związku
Jacek Dybowski
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Krzysztof Stanisławski
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
Mariusz Jeliński
Rzecznik prasowy
Stanisław Kucharski
Członek Zarządu, Skarbnik
Barbara Pawlak
Sekretarz
Grażyna Ogrodowska
Członek Zarządu
Agata Ławniczak
Członek Zarządu
Wiesław Byczot
Członek Zarządu
Witold Wojciechowski
Członek Zarządu
Uchwalono nowy Statut Związku.
Zjazd […]

Uchwała nr 46/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 45/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 45/2013
 
 
 

Uchwała nr 44/2013 z dnia 25.05.2013

Uchwała nr 44/2013
 
 
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

25.05.2013 Uchwała nr 12 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  12  Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA podnosi składkę członkowską do wysokości 15 zł.

 
 
 

25.05.2013 Uchwała nr 11 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 11 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA popiera uchwałę Zarządu ZZPT TVP SA Wizja z dnia 15.05.2013 r. o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 7.09.2009r.
Walny Zjazd nie widzi możliwości porozumienia w sporze zbiorowym z winy pracodawcy. Pracodawca nie […]

25.05.2013 Uchwała nr 10 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 10 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd ZZPT TVP SA Wizja uchwala wotum nieufności wobec Zarządu TVP SA. Jednocześnie wzywa Zarząd TVP SA do wycofania się z uchwały Zarządu z dnia 15.05.2013r. oraz do podjęcia natychmiastowych rozmów […]

25.05.2013 Uchwała nr 9 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 9 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
 Walny Zjazd Związku przyjmuje uchwałę o następującej treści:
ZZPT TVP SA Wizja przystępuje do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(Plac Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz), centrali związkowej, powstałej w roku 2002 w Bydgoszczy, zrzeszającej ponad 400 tys. członków i posiadającej struktury organizacyjne w całym kraju, będącej organizacją reprezentatywną w […]

25.05.2013 Uchwała nr 8 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 8 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
 Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA przyjmuje uchwałę o następującej treści:
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zobowiązuje Zarząd Związku do przygotowania przekształcenia się Związku ze związkowej organizacji zakładowej w ponadzakładową organizację związkową o zasięgu ogólnokrajowym.
W tym celu Zarząd […]

25.05.2013 Uchwała nr 7 Walnego Zjazdu

Uchwała nr  7  Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA powołuje Komisję Rewizyjną w składzie:

Beata Smolińska

Anna Pawłowska

Mariusz Kmiecik

 

25.05.2013 Uchwała nr 6 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 6 Walnego Zjazdu
 Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA
Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA:

Odwołuje wszystkich członków Zarządu Związku
Powołuje Prezydium Zarządu w składzie:

Barbara Markowska-Wójcik
Jacek Dybowski
Krzysztof Stanisławski
Barbara Pawlak
Stanislaw Kucharski
Mariusz Jeliński
Grażyna Ogrodowska
Agata Ławniczak
Witold Wojciechowski
Wiesław Byczot
3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
 

25.05.2013 Uchwała nr 5 Walnego Zjazdu

Uchwała nr 5 Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja
Walny Zjazd Związku przyjmuje uchwałę o następującej treści:
 ZZPT TVP SA Wizja przystępuje do FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
(Plac Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz), centrali związkowej, powstałej w roku 2002 w Bydgoszczy, zrzeszającej ponad 400 tys. członków i posiadającej struktury organizacyjne w całym kraju, będącej organizacją reprezentatywną w […]