Publikowane w

Wrzesień 2013

Uchwała nr 91/2013 z dnia 30.09.2013

Uchwała nr 91/2013
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA  i Główna Komisja Referendalna postanawiają przeprowadzić referendum strajkowe w tych ośrodkach TVP, gdzie dotychczas przeprowadzone było ono jedynie w drodze internetowej i dla realizacji tego celu oddelegowuje jako przewodniczących Oddziałowych Komisji Referendalnych:
Katarzynę Kozłowską do Opola
Gerarda Sawickiego do Olsztyna
Agatę Ławniczak do Gorzowa
 

30.09.2013 Frekwencja na godz. 14 – 48,2%

Frekwencja na godz. 14:00   48,2 %
DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW!
Jesteśmy już blisko celu aby pokazać publicznie, co myślimy o traktowaniu pracowników, jako bezmyślnych niewolników, o zatrudnianiu firm zewnętrznych zamiast etatowych pracowników, o Zarządzie TVP SA i jego sposobach na rzekomą poprawę sytuacji telewizji, o pogardzie wobec wieloletnich współpracowników, którzy dziesiątki lat pracują na umowach śmieciowych.
Brakuje tylko 65 głosów, […]

Uchwała nr 90/2013 z dnia 28.09.2013

Uchwała nr 90/2013
 
 
 
Zarząd ZZPT TVP WIZJA udziela pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w TVP S.A. następującym osobom :

 

Bieńkowski Marek
Błaszkiewicz Andrzej
Borowski Bogdan
Dembińska-Nowakowska Urszula
Drączkowska Agnieszka
Dybowski Jacek
Dyląg Paweł
Foltyn Leszek
Fornal Maciej
Hałasińska Anna
Hyży – Czołpińska Beata
Kalinowska Monika
Kania Witold
Kapkowska Elżbieta
Kordalska-Rosiek Hanna
Kozłowska-Domańska Katarzyna
Kubiatowski Roman
Kucharski Stanisław
Ławniczak Agata
Malec Krzysztof
Markowska-Wójcik Barbara
Ochnik-Kędziora Małgorzata
Ogrodowska Grażyna
Pawlak Barbara
Peńsko Tadeusz
Pieczyński Andrzej
Radowicz-Kmiecik Daniela
Rzońca Sylwia
Sawicki Gerard
Sitarek Robert
Stanisławski Krzysztof
Stępiński […]

27.09.2013 Frekwencja na godz. 15:00

Panie rzeczniku zapraszamy po informacje do źródła. Dane z oddziałów podane wcześniej są całkowicie, wbrew Pana insynuacjom, prawdziwe. Frekwencja uwzględnia bowiem głosowanie internetowe.
Zaś liczba głosów  ZA, PRZECIW czy WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ dotyczy głosowania bezpośredniego, gdyż urna internetowa jest wspólna dla wszystkich.
Zanim znów bez zastanowienia będzie Pan nam coś imputować, prosimy się zastanowić.
Dane są z precyzją co […]

27.09.2013 Odpowiadamy Prezesowi Juliuszowi Braunowi

Warszawa, dn. 26. 09. 2013 r.
 
Z.Z.P.T. Wizja

Szanowni Państwo,

Kilka tygodni temu ogłosili Państwo referendum strajkowe.
Państwa decyzję potraktowałem z pełną powagą. Dziś jestem zmuszony stwierdzić, że sprawę o ogromnym znaczeniu i daleko idących konsekwencjach dla Telewizji Polskiej potraktowali Państwo jak nieodpowiedzialną zabawę. Prowadzoną przez Państwa kampanię trudno uznać za zgodną z demokratycznymi obyczajami, a ostatnio rozesłali Państwo […]

Uchwała nr 89/2013 z dnia 26.09.2013

Uchwała nr 89/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 88/2013 z dnia 25.09.2013

Uchwała nr 88/2013
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 87/2013 z dnia 25.09.2013

Uchwała nr 87/2013
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja postanawia wysłać list do Prezesa TVP SA o poniższej treści:
 
Szanowny Panie Prezesie,
 
zachęcał Pan, aby Pracownicy wybrali rozsądnie w referendum strajkowym. Poszliśmy za Pana głosem. Do dziś zagłosowało w referendum strajkowym 44,8 % załogi TVP. To jeszcze o 5,2 % za mało dla ważności jego wyniku.
Ponieważ uważamy, że Pana […]

25.09.2013 Frekwencja w referendum strajkowym 45,4%

Szanowny Panie Prezesie, 
zachęcał Pan, aby Pracownicy wybrali rozsądnie w referendum strajkowym. 
Do dziś zagłosowało w referendum strajkowym 45,4 %  załogi TVP. To jeszcze o 4,6 % za mało dla ważności jego wyniku. 
Ponieważ uważamy, że Pana – wyrażona listownie – serdeczna zachęta nie została jeszcze w stopniu należytym wypełniona, informujemy o przedłużeniu referendum. 
Nie chcemy Pana w żaden […]

24.09.2013 Komunikat Głównej Komisji Referendalnej

Główna Komisja Referendalna informuje, że frekwencja w głosowaniu referendalnym na godz. 10:00 w dniu dzisiejszym tj. 24.09. 2013 r. wyniosła ok. 44%. 
Czekamy na niezdecydowanych  do jutra do godz. 18:00. Głosowanie jest tajne.
 Barbara Markowska – Wójcik    Przewodnicząca

Uchwała nr 86/2013 z dnia 23.09.2013

Uchwała nr 86/2013
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja podjął uchwałę o ponownym przedłużeniu głosowania w referendum w Zakładzie Głównym w Warszawie przy ul. Woronicza 17 do  środy 25.09 2013. Komisja referendalna będzie pracowała od godz. 10.00 do 18.00 w Bloku B przy sali konferencyjnej Biura Reklamy oraz w Bloku G/F 1 piętro przy palarni. Powodem decyzji […]

2013.09.20 Cząstkowe wyniki

TAI, WOT, TV Biełsat:
Frekwencja 50%
ZA 170
PRZECIW 10
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 38
NIEWAŻNYCH 3
OTVP Lublin:
Frekwencja 50%
ZA 17
PRZECIW 2
WSTRZYMAŁO SIĘ 7
OTVP Kraków:
Frekwencja 37%
ZA 25
PRZECIW 3
WSTRZYMAŁO SIĘ 5
NIEWAŻNYCH 1
OTVP Katowcie:
Frekwencja 33%
ZA 23
PRZECIW 1
WSTRZYMAŁO SIĘ 1
OTVP Rzeszów:
Frekwencja 81%
ZA 29
PRZECIW
WSTRZYMAŁO SIĘ
OTVP Szczecin:
Frekwencja 63%
ZA 28
PRZECIW  4
WSTRZYMAŁO SIĘ 8

OTVP Gdańsk:
Frekwencja 59%
ZA 27
PRZECIW  2
WSTRZYMAŁO SIĘ 3
OTVP Łódź:
Frekwencja 63%
ZA 38
PRZECIW 3
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 1
OTVP Poznań:
Frekwencja 60%
ZA 29
PRZECIW 3
WSTRZYMUJĄCYCH […]

Uchwała nr 85/2013 z dnia 19.09.2013

 
Uchwała nr 85/2013
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja podjął uchwałę o przedłużeniu głosowania w
Zakładzie Głównym w Warszawie przy ul. Woronicza 17 na 20.09 i 23.09. 2013 w
godz. 10.00 – 17.00. Powodem decyzji jest danie możliwości głosowania
pracownikom nieobecnym w pierwszym terminie, a także niepełna i wymagająca
szczegółowej weryfikacji lista pracowników zatrudnionych w poszczególnych
komórkach TVP, którą otrzymaliśmy od pracodawcy.
 
 

2013.09.16 Frekwencja w OTVP Wrocław przekroczyła 50%!

ZZPT TVP SA informuje, że Komisje Referendalne w referendum strajkowym w sporze zbiorowym ZZPT TVP SA Wizja z pracodawcą wszczętym w dniu 7.092013r. będą pracować w następujący sposób:
1. Komisja Referendalna Zakładu Głównego
– 17.09 blok F, klatka schodowa, piętro 1 przy palarni,
– 18.09 blok B, piętro 1 przy sali konferencyjnej Biura Reklamy,
– 19.09 blok F, klatka […]

Uchwała nr 84/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 84/2013
 
 
Zarząd ZZPT TVP SA Wizja, idąc za głosem pracowników, głosujących w referendum strajkowym, którzy zarzucają Związkowi występowanie jedynie w obronie pracowników twórczych i technicznych, postanawia,  że przedmiot DRUGIEGO, toczącego się sporu zbiorowego Związku z Pracodawcą zostanie rozszerzony o kwestie płacowe pracowników czasowo-premiowych.
 
Postanawiamy rozszerzyć przedmiot DRUGIEGO sporu zbiorowego wszczętego 11.07.2012, w którym przedmiotem jest […]

Uchwała nr 83/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 83/2013
 
 Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja postanawia przychylić się do wniosku Agaty Ławniczak-Loby i przyznać jej kwotę xxxxxxxxxxxx jako rekompensatę kosztów rozmów telefonicznych i przejazdów w sprawach Związku w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Uchwała nr 82/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 82/2013
 
 
 Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja określa skład Głównej Komisji Referendalnej, Komisji Internetowej, Komisji w Zakładzie Głównym na Woronicza i Komisji w Zakładzie na Placu Powstańców.
W skład Głównej Komisji Referendalnej wchodzą:
Barbara Markowska – Wójcik – przewodnicząca, Jacek Dybowski, Krzysztof Stanisławski, – wiceprzewodniczący, członkowie: Barbara Pawlak, Emilia Zięba, Stanisław Kucharski, Witold Wojciechowski, Roman Kubiatowski, Wiesław […]

Uchwała nr 81/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 81/2013
 
  Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja stwierdza, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione  osoby.
 
Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja:
 
1.         Markowska-Wójcik Barbara
2.         Dybowski Jacek
3.         Stanisławski Krzysztof
4.         Pawlak Barbara
5.         Kucharski Stanisław
6.         Ławniczak-Loba Agata
7.         Ogrodowska Grażyna
8.         Wojciechowski Witold
9.         Tomczyk Anna
10.       Peńsko Tadeusz
11.       Malec Krzysztof
12.       Zięba Emilia
13.       Błaszkiewicz Andrzej
14.       Dembińska-Nowakowska […]

Uchwała nr 80/2013 z dnia 08.09.2013

Uchwała nr 80/2013
 
 
 
W związku z planowanym przeprowadzeniem referendum strajkowego Zarząd ZZPT TVP SA Wizja powołuje  Komisje Referendalne:
1. Główną Komisję Referendalną
2. Komisję Referendalną Zakładu Głównego
3. Komisję Referendalna TAI
4. Komisję Referendalna Głosowania Internetowego
5. Oddziałowe Komisje Referendalne
Komisji Referendalnej Zakładu Głównego przewodniczy Stanisław Kucharski.
Komisji Referendalnej TAI przewodniczy Krzysztof Stanisławski.
Komisji Referendalnej Głosowania Internetowego przewodniczy Jacek Dybowski.
Oddziałowym Komisjom Referendalnym przewodniczą Przewodniczący […]

2013.08.06 Kłamstwa w Poznaniu

We wtorek, 3 września 2013 roku odbyło się spotkanie dyr. Leny Bretes-Dorożały z pracownikami OT w Poznaniu. W trakcie zebrania został m.in. przeczytany list od Prezesa Brauna. Zostało też publicznie wypowiedziane kolejne pomówienie wobec ZZPT”Wizja” – „Cały Zarząd Związku jest na etatach, co daje mu ochronę do 2017 roku. Łatwo jest namawiać innych aby nie […]