Publikowane w

Grudzień 2013

Uchwała nr 104/2013 z dnia 24.12.2013

Uchwała nr 104/2013
 
Zarząd OZ w TVP ZZPTiTMP Wizja akceptuje kierunki zmian systemu
wynagradzania pracowników twórczych i technicznych zawarte w załączniku
do uchwały.
Zarząd upoważnia Przewodniczącego zespołu negocjacyjnego Związku w komisji ds. wynagrodzeń do przesłania założeń kierunkowych do konsultacji wśród
członków Związku oraz do pozostałych stron  zespołu negocjacyjnego.
Kolejnym krokiem w opracowaniu projektu nowego systemu wynagradzania będzie opracowanie tabel stawek minimalnych […]

24.12.2013 Życzenia

 
Spokojnych Świąt
i
Nowego Roku bez outsourcingu
życzy    Wizja
 

20.12.2013 Stop manipulacji

Pani Ewa Ger
Dyrektor BZKL

Zarząd Organizacji Zakładowej w TVP Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA stwierdza, iż w komunikacie do Pracowników, dotyczącym proponowanej przez pracodawcę metody wyliczenia podstawy nagród jubileuszowych, posłużyła się Pani manipulacją w prezentacji danych tak, aby Pracownicy odnieśli wrażenie, że reprezentatywne związki zawodowe działają na niekorzyść Pracowników. Nie ma naszej […]

18.12.2013 Pytania do Dyrektor OTVP Poznań

Pani
Lena Bretes-Dorożała
Dyrektor OT TVP SA w Poznaniu
Pani Dyrektor,
w związku z niepokojącą liczbą osób skarżących się na przydział pracy określany jako nierówny, niesprawiedliwy i nieadekwatny do kwalifikacji, uprzejmie proszę o rozmowę związkową. Informacje te docierają nie tylko od członków Związku, ale także od szeregu innych pracowników i dlatego spotkanie wyjaśniające jest pilne i konieczne.
Pracownicy skarżą się […]

16.12.2013 ODPOWIEDŹ ZWIĄZKU NA BIULETYN BZKL NR 5 KIERUNKI ZMIAN

ODPOWIEDŹ ZWIĄZKU NA BIULETYN BZKL NR 5 KIERUNKI ZMIAN
Przygotowany przez BZKL kolejny biuletyn „Kierunki zmian” to klasyczny przykład marketingowego działania, które jest nakierowane wyłącznie na sprzedaż produktu, bez brania odpowiedzialności za jego wartość i jakość. Takich reklamówek otrzymujemy bez liku i na ogół nie czytamy. Jednakże kreowanie tego rodzaju fikcji w przestrzeni telewizji publicznej, drukowanie […]

12.12.2013 Rado nie zgadzaj się !!!

Warszawa, dn. 12.12.2013 r.
 L.dz. Wizja/124/2013
Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A
Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A.
W najbliższym czasie Rada Nadzorcza będzie podejmowała decyzję w sprawie planu Zarządu TVP dotyczącą ponownej próby outsourcingu ok. 500 pracowników, głównie dziennikarzy.
Zwracamy się z apelem, aby Rada Nadzorcza nie kierowała się wyłącznie argumentami przedstawianymi przez Zarząd – dotyczącymi […]