Publikowane w

Marzec 2014

17.03.2014 Protestujemy przeciw zwolnieniom w TAI

 Warszawa, dn.17.03.2014 r.
L.dz. Wizja/22/2014
                                              
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP wzywa Pana do natychmiastowego zaprzestania łamania praw pracowniczych, które ma obecnie miejsce w Telewizyjnej Agencji Informacji.
Dyrekcja TAI podjęła decyzję o zwolnieniu etatowych realizatorów audycji i dźwięku, motywując to trudną sytuacją ekonomiczną spółki, a przede […]

5.03.2014 Kredyt pod zastaw OTVP Kraków i Wrocław ?

 Warszawa, dn.05.03.2014 r.
L.dz. Wizja/20/2014
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w Telewizji Polskiej zwraca się do Pana z pytaniem:
Czy prawdą jest, że TVP S.A. wzięła kredyt w wysokości 50 mln zł na dwa lata pod zastaw Oddziałów w Krakowie i Wrocławiu?
Jaki jest cel wzięcia kredytu […]

5.03.2014 Popieramy działania NSZZ Solidarność TVP Wrocław

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA
w pełni akceptuje każdą inicjatywę mającą na celu poprawę sytuacji Pracowników i Spółki .
Popieramy apel NSZZ Solidarność Oddziału Wrocławskiego TVP o wzięcie udziału w jutrzejszym  proteście wobec  zwalniania pracowników w ramach tzw. „outsourcingu”,  bezzasadnych limitów zatrudnienia, marginalizacji roli Oddziałów Regionalnych TVP, braku ustawy medialnej, która ureguluje kwestie […]

27.02.2014 Co to za oceny?

Warszawa, dn.27.02.2014 r.
L.dz. Wizja/18/2014

                                                        Pan Zbigniew Adamkiewicz
                                                        Dyrektor Agencji
                                                        Produkcji Telewizyjnej i Filmowej

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA Organizacja Zakładowa w TVP zwraca się do Pana Dyrektora z prośbą o podanie, jakie obowiązują zasady oceny przydatności pracownika do pracy, w porównaniu do pozostałych pracowników zatrudnionych w tej samej grupie zawodowej, stanowiące kryterium […]