Publikowane w

Kwiecień 2014

29.04.2014 Wstrzymajcie outsourcing, poczekajmy na wyniki kontroli NIK

Warszawa, dn. 29.04.2014 r.
L.dz. Wizja/35/2014
Pan Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa, przedstawiciel Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki TVP S.A.
 
Pan Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP S.A., w związku z naszymi poprzednimi rozmowami i kierowaną do resortu Skarbu Państwa korespondencją, zwraca się do Ministra […]

28.04.2014 Pytamy w imieniu pracowników

Warszawa, dn. 28.04.2014 r.
L.dz. Wizja/33/2014
 

Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA  
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP podziela w pełni obawy pracowników Telewizji Polskiej w liście skierowanym do Pana w dniu 21.03.2014r. Rzecznik prasowy TVP zakomunikował w Pana imieniu, że Zarząd TVP nie udziela odpowiedzi na anonimy, ponieważ list […]

Uchwała nr 9/2014 z dnia 16.04.2014

Uchwała nr 9/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

15.04.2014 Konferencja CZY TO POCZĄTEK PRYWATYZACJI TVP ?

W dniu 15.05.2014r. w siedzibie SDP odbyła się konferencja z udziałem m.in. Richarda Polacek’a, policy officer,  Uni global union, Media Entertainment & Arts oraz  Macieja Pacuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE pt.
Czy jest to początek prywatyzacji telewizji publicznej?
czyli
Outsourcing corebussines’u  –

Zarząd TVP „w awangardzie” procesów zarządzania!
 
Przebieg konferencji:
1.      Powitanie  – red. Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia […]

14.04.2014 Wizja przeciw outsourcingowi

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZZPTITMP WIZJA PRZECIW OUTSOURCINGOWI
 

 

13.04.2014 NIK w TVP

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kompleksową kontrolę działań obecnego Zarządu Telewizji Polskiej. Kontrola obejmuje lata 2011-2014 i dotyczy wielu podstawowych obszarów działania spółki.
Kontrolowane przez inspektorów NIK będą m.in.:

produkcja zewnętrzna TVP

plany emisyjne i ekonomiczne

sposób realizacji wniosków pokontrolnych po poprzednich kontrolach NIK

funkcjonowanie systemu ROPAT

proces […]

13.04.2014 Zażalenie na postanowienie prokuratora

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że złożył do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Zarząd TVP przestępstwa uporczywego łamania praw pracowniczych opisanego w art. 218 KK. Sprawa za pośrednictwem prokuratury apelacyjnej została przekazana do prokuratora rejonowego dla Warszawy Mokotowa, a prokurator rejonowy odmówił wszczęcia dochodzenia, […]

12.04.2014 Odpowiedź na interpelecję poselską w sprawie sytuacji TVP czyli rzeczywistość równoległa

W dniu 6.02.2014 r. grupa posłów wystąpiła z interpelacją poselską w sprawie sytuacji w TVP. Tekst interpelacji poniżej.
 
Odpowiedź na interpelację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Odpowiedź Prezesa Zarządu TVP Juliusza Brauna.
 
Jacek Czerniak,  Poseł na Sejm RP
Pani Ewa KOPACZ, Marszałek Sejmu RP
 
Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację „w sprawie sytuacji w Telewizji […]

8.04.2014 Zaproszenie

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Produkcję  wewnętrzną programów chce ograniczyć jedynie do informacji.
Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samo zatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp,  a ponadto wyprzedaje nieruchomości, zaprzestaje inwestycji w rozwój środków […]