Publikowane w

Maj 2014

28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r.
L.dz. Wizja/59/2014
Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, prezes NBP.
 
Pan […]

28.05.2014 Żądamy doprecyzowania jaka część TVP jest przejmowana

Warszawa, dn.28.05.2014 r.
L.dz. Wizja/60/2014
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Ewa Ger
Dyrektor BZZL
ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP zwraca się o niezwłoczne uzupełnienie informacji przekazanych w piśmie THK -0750-76/2014/2248 poprzez:

 dokładne sprecyzowanie,  jaka część zakładu pracy przejdzie na nowego pracodawcę tj. jakie, pozostające ze sobą w funkcjonalnym związku, składniki materialne i niematerialne, stanowiące zorganizowaną część lub części przedsiębiorstwa […]

Uchwała nr 14/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 14/2014
 
ZZPTiTMP „Wizja”  w dniu 22.05. 2014 postanawia, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione osoby, członkowie Zarządu Zakładowego Wizji:
1.  Barbara Markowska-Wójcik
2. Jacek Dybowski
3. Krzysztof Stanisławski
4. Barbara Pawlak
5. Stanisław Kucharski
6. Agata Ławniczak- Loba
7. Grażyna Ogrodowska
8. Witold Wojciechowski
9. Anna Tomczyk
10. Tadeusz Peńsko
11. Krzysztof Malec
12. Emilia Zięba
13. Andrzej Błaszkiewicz
14. Urszula Dembińska- Nowakowska
15. […]

Uchwała nr 13/2014 z dnia 22.05.2014

Uchwała nr 13/2014
  (Uchwała nie została przegłosowana )
 

12.05.2014 UNI MEI zdecydowanie potępia działania Zarządu TVP w liście do Premiera Rządu RP

ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP otrzymał stanowisko organizacji UNI MEI GLOBAL potępiające działania Zarządu TVP, których zamiarem jest wyprowadzanie do firmy zatrudnienia tymczasowego dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. W stanowisku zdecydowanie wezwano Zarząd TVP do wycofania się z tego pomysłu, jako szkodliwego dla publicznego nadawcy. Listy ze stanowiskiem mają zostać skierowane:
do Pana Donalda Tuska, Premiera […]

12.04.2014 Poznaliśmy szczegóły outsourcing’u

Czytaj załączone materiały o outsourcing’u pracowników TVP

Przekazujemy Państwu kopię dokumentu z którego jasno wynika, że przeprowadzany w TVP proces outsourcing’u jest, tak naprawdę, zwolnieniem części pracowników dobranych wedle widzimisię pracodawcy. Wskazują na to jasno tabele z ujętymi liczbami pracowników , którzy mają być przekazani do Leasing Team.
Pracodawca głównie chce zaoszczędzić na nagrodach jubileuszowych i wynagradzaniu […]

6.05.2014 Apel do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce

                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
L.dz. Wizja/39/2014
 
LIST OTWARTY –
APEL DO DZIENNIKARZY –
OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ
CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja 
 
Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć praca w tych właśnie zawodach umożliwia działalność […]

6.05.2014 Pracownicy zadają konkretne pytania – nikt nie odpowiada

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/38/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników w sprawie outsorcingu, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i w […]

6.05.2014 Pracownicy pytają o ewalucję

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.
  L.dz. Wizja/37/2014                                                          
Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZKL 
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników po zakończonej ewaluacji dziennikarzy, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, jak i […]

Uchwała nr 12/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 12/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia odwołać Wojciecha Stępińskiego z funkcji negocjatora sporu zbiorowego i powołać w jego miejsce Zbigniewa Wiśniewskiego.

Uchwała nr 11/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 11/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA popiera zgłoszony przez związek zawodowy Solidarność pomysł pikiety przed kancelarią Premiera RP oraz pikiety pod siedzibą firmy LesingTeam.
WIZJA zachęca wszystkich pracowników do udziału w pikiecie. Popieramy każde działania w granicach prawa, które mogą doprowadzić do zatrzymania wyprowadzenia z TVP czterech grup zawodowych pracowników […]

Uchwała nr 10/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 10/2014
 
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia zwrócić się do dziennikarzy spoza TVP o zbadanie sprawy outsourcingu czterech grup zawodowych z TVP wysyłając do nich list o niżej podanej treści.
Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej Zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma […]