Publikowane w

Czerwiec 2014

26.06.2014 Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?

W dniu 26.06.2014r. odbyła się konferencja prasowa w Sejmie RP
Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?
DO PUSTYCH KRZESEŁ, DO PIOTRA KRAŚKO
Dobro publiczne jest marnotrawione – lekceważycie to! Demokracja zagrożona – sorry, macie inne sprawy. Wołamy o waszą pomoc – udajecie, że nie słyszycie! Prywatna firma, za publiczne pieniądze będzie władała dziennikarzami, destabilizując ład […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
L.dz. Wizja/75/2014                                                             
 
                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie
                                               ul. Jana Pawła Woronicza 17
                                               00 – 999 Warszawa
                                     
Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470 
Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy           
            Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się do Telewizji Polskiej S.A. […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/73/2014  
Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team […]

20.06.2014 Panie doktorze Braun prosze wyjaśnić swoje słowa

Warszawa, dn. 20.06.2014 r.
L.dz. Wizja/72/2014
 
Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP SA
 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP stwierdza, iż pracodawca nie realizuje obowiązków art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(1) Kodeksu pracy. Pismo BZKL THL-070-76/2014(2248) z dnia 27.05.2014r. zatytułowane ZAWIADOMIENIE O PRZWIDYWANYM PRZEJĘCIU CZĘŚCI ZAKŁADU PRACY PRZEZ […]

19.06.2014 Spotkanie pracowników TVP z LeasingTeam

W dniu 12.06.2014r. w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników TVP z przedstawicielami Leasing Team. Obejrzyj, co mieli do powiedzenia przedstawiciele zarządu LeasingTeam na temat przejęcia pracowników TVP.

FIRMA LEASINGTEAM PRÓBUJE OGRANICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA ?
W dniu 26.06.2014r. Związek otrzymał pismo z firmy LeasingTeam wzywające do usunięcia z naszej strony relacji ze spotkania przedstawicieli zarządu tej firmy a […]

18.06.2014 Piszemy do Ministra Pracy

Warszawa, dn. 18.06.2014 r.
 L.dz. Wizja/68a/2014                                                                                        
                                                            
                                                           Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz
                                                           Minister Pracy i Polityki Socjalnej
 
Szanowny Panie Ministrze, 
w nawiązaniu do poprzedniego pisma skierowanego do Pana, przekazujemy Panu Ministrowi komplet naszych wystąpień w sprawie bezprecedensowego, zdaniem ekspertów krajowych i europejskich,  rażąco sprzecznego z prawem pracy i licznymi przepisami innych ustaw, prawa międzynarodowego i Konstytucji RP, wyprowadzenia z TVP […]

16.06.2014 Żądamy kontroli umowy TVP z LeasingTeam przez PIP

Warszawa, dn. 16.06.2014 r.
L.dz. Wizja/68/2014   
 
Pani Iwona Hickiewicz                            
Główny Inspektor Pracy
Pani Halina Tulim                            
Departament Prawny GIP
Pani Elżbieta Lipińska                            
Okręgowy Inspektor Pracy                                                                               
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  WIZJA zwraca się o przeprowadzenie postępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie czy działania Zarządu TVP SA, polegające na zawarciu umowy z agencją pracy tymczasowej LeasingTeam przeniesienia czterech […]

11.06.2014 Wszczynamy spór zbiorowy

Warszawa, dn. 11.06.2014 r.
L.dz. Wizja/65/2014                                                                                                                                                                
 
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger   Dyrektor BZZL
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polski WIZJA OZ TVP,
działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  /Dz. U. nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami / domaga się:
1.      Oświadczenia o potwierdzeniu gwarancji […]

5.06.2014 Założymy organizację zakładową w LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014 r.
  L.dz. Wizja/64/2014
                                                                                                      Zarząd Spółki  LEASING TEAM
                                                                                                      ul. Taśmowa7
                                                                                                      02-677 Warszawa
 
                   W związku z podpisaniem 26 maja 2014 r. roku przez Zarząd TVP S.A. umowy z Państwa firmą, tj. agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych, stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików […]

5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014  
L.dz. Wizja/63/2014
Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli
26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te zawody. Stało się […]

4.06.2014 Wniosek o udostępnienie kopii umowy

Warszawa, dn.04.06.2014 r.
L.dz. Wizja/62/2014                                                                                                                                                            
Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A. 
Pani Ewa Ger  Dyrektor BZZL 
 
Wniosek
o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką Leasing Team sp. z o.o.
                     Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP SA, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o związkach zawodowych, jak również na podstawie […]