Publikowane w

Lipiec 2014

10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA:
Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, że […]

2014.07.09 Minister Pracy i Polityki Społecznej ma wątpliwości prawne co do wyprowadzenia 4 grup zawodowych

 
 
 
 
 

7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r.
L.dz. Wizja/81/2014
Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA
Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL
 
ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje.
W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i […]

2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014
Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA
Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o.
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy.
Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z LeasnigTeam nie chcą udostępnić treści […]

1.07.2014 Walny Zjazd wybrał Zarząd Organizacji Zakładowej w LeasingTeam

Zarząd ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. odbył się Walny Zjazd Organizacji Zakładowej Związku w LeasingTeam. Walny Zjazd podjął uchwałę o wyborze tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej w LeasingTeam.
W jego skład weszli:
1. Barbara Pawlak
2. Agata Ławniczak-Loba
3. Grażyna Ogrodowska
4. Anna Tomczyk
5. Andrzej Błaszkiewicz
6. Urszula Dembińska-Nowakowska
7. Agnieszka Drączkowska
8. Hanna Kordalska-Rosiek
9. Waldemar Wiśniewski
10.Gerard Sawicki
11.Eugeniusz Szpakowski
12.Dorota Rzepecka
13.Janusz […]

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

 
Komunikat
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”
 
Warszawa, 1 lipca 2014 r.
 
Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę o świadczenie usług dziennikarskich, grafiki komputerowej, […]