Publikowane w

Maj 2015

29.05.2015 Sąd wyznaczył pierwsze posiedzenie

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie na pierwszym posiedzeniu – w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną – w dniu 17.06 o godz. 11:30 – zajmie się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Związek wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa.
TVP i LT otrzymały […]

22.05.2015 LeasingTeam próbuje zwolnić dyscyplinarnie Agatę Ławniczak Wiceprzewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

Czytaj pismo LeasingTeam – konsultacja zwolnienia dyscyplinarnego Agaty  Ławniczak
 

 
 
Szanowna Pani   Adżelika Majewska
Członek Zarządu   LeasingTeam sp. z o.o.
 
Odpowiedź na zawiadomienie o konsultacjach z dnia 20 maja 2015 roku

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z Panią Agatą Ławniczak -Lobą z dnia 1 […]

Zmarł nasz kolega Bogdan Wiśniewski