Publikowane w

Listopad 2015

5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS:
Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo:
– nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad
– pracowali na tych samych stanowiskach z takim […]

List WIZJI do Prezesa Janusza Daszczyńskiego

Warszawa, dn. 06.11.2015 r.
L.dz. Wizja/111/2015
Pan Janusz Daszczyński
Prezes Zarządu TVP S.A
Zwracam się do Pana z wnioskiem o odpowiedź, ile faktycznie  kosztował TVP outsourcing ponad 400 pracowników tj. dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików?
W protokole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  z kontroli przeprowadzonej w spółce wynika, że płatnikiem składek była TVP,  co oznacza, że wszystkie te osoby  w kontrolowanym okresie […]

Będą wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowne Szanowni
Informuję, że w dniu 4 listopada br. przewodniczący trzech związków reprezentatywnych, ZZPTiT MP Wizja Organizacji Zakładowej w TVP S.A. , Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. i Rady Zakładowej TVP S.A. MZZPRiTV – podpisali z pracodawcą pan rzeczowo – finansowy na 2015 rok, bez którego nie mogły zostać uruchomione środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń […]