Publikowane w

Maj 2017

PROTEST PRZECIWKO ŁAMANIU STANDARDÓW I ETYKI DZIENNIKARSKIEJ

Gdańsk 10.05.2017
 
Protestuję przeciwko uprawianiu „brudnego dziennikarstwa” w TVP Gdańsk, dziennikarstwa mającego za zadanie deprecjonowanie występujących osób.
Sposób w jaki zaprezentowano w „Panoramie” w dniu 8.05.2017 wypowiedź urzędniczki  sopockiego Urzędu Miasta miał na celu ośmieszenie nie tylko urzędniczki, ale i urzędu.
Dziwię się, że można było zmontować w taki sposób i wyemitować materiał, który urąga etyce i rzemiosłu.
Można […]