Publikowane w

Wrzesień 2017

Nowy statut WIZJI

Tekst jednolity Statutu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP SA uchwalony podczas Walnego Zjazdu Związku w dniu 9 września 2017 roku.
STATUT
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony […]

Komunikat z Walnego Zjazdu

Komunikat z Walnego Zjazdu
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA
W dniu 9 września 2017 roku odbył się Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA. Wobec stwierdzenia quorum, Zjazd uznano za ważny i uprawniony do podejmowania decyzji. Zjazdowi przewodniczyła dotychczasowa szefowa Wizji, Barbara Markowska–Wójcik.
Najważniejsze punkty porządku obrad:
1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu […]