25.05.2010 Odpowiedź Prezesa Zarządu TVP SA na List Otwarty z dnia 23.04.2010

Prezes Zarządu TVP SA odpowiedział na List Otwarty ZZPT TVP SA Wizja z dnia 23.04.2010. List ten dotychczas poparło 170 osób.

Prezes pisze:

Muszę stwierdzić, że przyjęta przez Związek formuła listu otwartego, skierowanego do szerokiego grona odbiorców, w moim rozumieniu, kłóci się z istotą dialogu, którego brak w tym samym liście zarzucacie Państwo pracodawcy.

Jest to pierwsza odpowiedź Prezesa Zarządu na liczne wystąpienia Związku. Cieszymy się z nawiązania dialogu, choć dalej czytamy, iż po przeczytaniu Listu można odnieść wrażenie, że stawiając pytania retoryczne, zbyt ogólnikowe lub nie pozostające w związku ze stanem faktycznym, jego autorzy nie oczekują w istocie odpowiedzi. Prezes pisze również, że  chce wierzyć, że nie stanowi on elementu „rozkręcającej się od paru miesięcy”, skierowanej za zewnątrz, negatywnej kampanii Związku wobec pracodawcy, którym jest Telewizja Polska SA. Działanie takie szkodzi dobremu imieniu telewizji publicznej.

ZZPT TVP SA Wizja pragnie zapewnić, że działa w jak najlepszym interesie dobra, jakim jest Telewizja Publiczna. Działania naszego związku są transparentne i jawne, a ich podstawowym celem jest walka o telewizję profesjonalną, obiektywną, niezależną od wpływów politycznych – telewizję twórców.  Odpowiedź związku na zarzuty wkrótce.

Napisz komentarz