16.06.2010 Dość czekania

Warszawa, 16.06..2010 r.

L.dz. Wizja/72/2010
Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA

Mija kolejny tydzień, od kiedy Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP Bogusław Szwedo i Prezes Zarządu TVP Romuald Orzeł otrzymali od ZZPT TVP S.A. Wizja oficjalną informację o skandalicznym zachowaniu dyrektora Andrzeja Jeziorka wobec pracownika Marcina Peresady, a zatem o złamaniu prawa, co podlega konkretnej karze ( art. 94 Kp).

Do pisma ( Wizja/64/2010) dołączone były oświadczenia dwóch świadków, że zdarzenie to miało miejsce. Pracownik również poinformował o tym pracodawcę 26 lutego br.

Pytamy, dlaczego do tej pory nie ma żadnej reakcji ze strony pracodawcy, wnioskujemy o powołanie komisji ds. poniżania godności pracownika. Informujemy jednocześnie, że pracownicy TVP oburzeni zachowaniem Dyrektora Jeziorka wobec podwładnego masowo podpisują się pod wnioskiem o dyscyplinarne  zwolnienie go z pracy ( ze względu na ich bezpieczeństwo listy są wyłącznie do wglądu). Jak długo jeszcze pracodawca ma zamiar tolerować tego typu zachowanie członka kadry kierowniczej Spółki.

Na naszej stronie ujawnimy również dość niejasne kulisy konkursu na stanowisko dyrektora oddziału w Bydgoszczy i ewentualnego udziału w tym Pana Andrzeja Jeziorka. Podobno przekazał pytania konkursowe jednemu z panów, który startował na to stanowisko. Sprawa ta dotyczy okresu sprzed kilku lat, ale nie jest bez wpływu na ocenę obecnych działań dyrektora APT. Dokumenty w tej sprawie przekazaliśmy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Przypominamy również, że Andrzej Jeziorek, pełniąc funkcję dyrektora oddziału TVP w Krakowie przegrywał procesy w sądzie pracy za łamanie kodeksu pracy.       Podobna sytuacja ma miejsce w oddziale szczecińskim. Jego dyrektor Piotr Lichota również przegrał kilka procesów.

Rodzi się zatem pytanie, jak długo Zarząd TVP będzie akceptował poczynania dyrektorów narażających Spółkę na straty.

Do pytań zawartych w piśmie Wizja/ 64/2010 z 21.05.2010 r. dokładamy kolejne , bulwersujące sprawy.

Na naszej stronie www.wizjatvp.pl jest udostępnione nagranie ze spotkania Dyrektora Andrzeja Jeziorka z montażystami, które miało miejsce 1 czerwca na terenie TVP.

W rozmowie tej, dyr. Andrzej Jeziorek powołując się na rekomendację w tym zakresie zespołu ds. restrukturyzacji, którym kierował  Pan Marek Pasiuta, decyzję Zarządu i akceptację Rady Nadzorczej, wyraźnie mówi o zwolnieniu montażystów z etatów i ponownym ich wykorzystaniu poprzez firmy zewnętrzne lub samozatrudnienie, wręcz namawia do rozwiązywania umów o pracę i zachwala firmę prywatną.

W środę, 2 czerwca br. Pan Marek Pasiuta w rozmowie z nami, zaprzeczył, aby Jego zespół przygotował taką rekomendację. Na dowód tego wskazał  zapisy w oficjalnych protokołach. Wniosek nasuwa się jeden,  Pan Andrzej Jeziorek mija się z prawdą. Stanowiska w tej kwestii Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej nie znamy, ponieważ załącznik do uchwały 343 został utajniony, dlatego prosimy o pilne wyjaśnienia.

Kolejną sprawą wpisującą się równolegle w działania dyr. Andrzeja Jeziorka są spotkania, jakie odbywa z pracownikami TVP Pan Dariusz Goczał z firmy Zoom. Proponuje im, podobnie jak Pan Jeziorek, wyjście z TVP za porozumieniem stron, co będzie warunkiem dalszej pracy, ale świadczonej już poprzez firmę Zoom. Zapewnia przy tym, że rola firmy, którą reprezentuje już została ustalona, będzie przejmował część usług produkcyjno – realizacyjnych.

W piśmie Wizja/71/2010 zadaliśmy w tej sprawie pytania Przewodniczącemu RN TVP Bogusławowi Szwedo i Prezesowi Zarządu TVP Romualdowi Orłowi, również i na to pismo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W związku z tym, ZZPT TVP S.A. Wizja domaga się pilnych wyjaśnień kto z TVP upoważnił  Pana Dariusza Goczała do przeprowadzania rozmów z jej pracownikami etatowymi. Czy jest to za wiedzą Zarządu TVP?

Jesteśmy również w posiadaniu oświadczeń operatorów kamer, wobec których stosowana jest ta sama metoda. Otrzymali oni ultimatum, albo sami zwolnią się pracy za porozumieniem stron i będą mieli możliwość dalszej współpracy z TVP, albo i tak zostaną zwolnieni, ale w procesie zwolnień grupowych i wówczas pracy dla nich nie będzie. To jest szantaż wobec pracowników, którzy przez wiele lat budowali wizerunek firmy.

Namawianie pracowników do odejścia z etatów z jednoczesną obietnicą zatrudnienia w formie umów cywilnoprawnych lub za pośrednictwem firm zewnętrznych może być rozpatrywane w aspekcie  art. 218 par. 1 KK. jako złośliwe i uporczywe łamanie kodeksu pracy.

Dowody na działania Panów Jeziorka i Goczała zostały przekazane  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVP Panu Bogusławowi Szwedo.

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że sąd pracy w uzasadnieniu wyroku przywracającym do pracy pracownika niesłusznie zwolnionego  wskazał, że realizacja podstawowej działalności Spółki poprzez pracowników nieetatowych jest omijaniem prawa.

Czy Zarząd i Rada Nadzorcza mają świadomość, że akceptując koncepcję dyr. Andrzeja Jeziorka wyprowadzenia poza firmę etatowych twórców, akceptuje również oszustwo wobec skarbu państwa? W zapisie mamy ewidentne namawianie do uszczuplania skarbu państwa o składki ZUS.

I tym również powinny zainteresować się właściwe służby.

Opinia Biura prawnego TVP mówi wyraźnie, że pracownicy zwolnieni w ramach zwolnień grupowych, a potem zatrudnieni w innej formie będą mogli przed sądami pracy skutecznie domagać się powrotu na etaty. Zatem będzie to również narażenie Spółki na kolejne straty finansowe.

Pytamy więc czy Zarząd TVP podzielił Spółkę na strefy wpływów i dlatego konieczne są ograniczenia w zatrudnieniu twórców?

Czy jest to wynik porozumienia, że jedna firma przejmie środki produkcji, a druga twórców?

ZZPT TVP S.A. domaga się również odpowiedzi na pytanie, jaki procent udziału w produkcji zlecanej przez anteny, Agencję Produkcji Telewizyjnej , Agencję Filmową i Agencję Produkcji Programów Informacyjnych mają dzisiaj firmy zewnętrzne?

Pytanie jest tym bardziej zasadne, że studia TVP coraz częściej stoją puste, sprzęt jest niewykorzystany, zadania pracowników etatowych przekazywane są wspólpracownikom, tym samym łamany jest regulamin pracy obowiązujący w Spółce.          Fakt ten potwierdza ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w Agencji Produkcji Programów Informacyjnych.

Prosimy również o wyjaśnienie, jaki jest cel koncentracji środków produkcji w  Agencji Produkcji Telewizyjnej, bo naszym zdaniem jest to preludium do  wyprowadzania środków technicznych z TVP?

Reasumując pytamy,

czyje interesy reprezentuje Zarząd i Rada Nadzorcza TVP S.A. ?

Wobec braku reakcji i jakiejkolwiek odpowiedzi władz TVP na kolejne nasze pisma, informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 17 czerwca,  posiadaną dokumentację w powyższych sprawach  przekazujemy oficjalnie odpowiednim służbom.

Barbara Markowska – Wójcik
Przewodnicząca
ZZPT TVP S.A. Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 8.4/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -1 (from 3 votes)
16.06.2010 Dość czekania, 8.4 out of 10 based on 5 ratings

1 komentarz do “16.06.2010 Dość czekania”

 1. winio pisze:

  swoje… wylacznie swoje interesy..

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz