15.07.2010 Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”

Zarząd TVP S.A.

Stanowisko

Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w sprawie oświadczeń dotyczących „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”

Przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy.

W związku z żądaniem podpisania przez pracowników oświadczeń o przestrzeganiu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w TVP S.A.” Związek Zawodowy „Wizja” zgłasza następujące uwagi i postulaty:

  1. enumeratywne wymienienie w oświadczeniu wszystkich wewnętrznych dokumentów dotyczących ochrony informacji w TVP S.A.  poprzez ich indywidualne oznaczenia (rodzaj i numer dokumentu);
  2. wymienienie w oświadczeniu wszystkich aktów prawnych regulujących przetwarzanie, dostęp i publikowanie informacji;
  3. doręczenie wszystkim pracownikom pełnego tekstu przepisów wymienionych w punkcie 1 jako załączników do oświadczenia;
  4. przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników w zakresie:

– treści i wykładni wewnętrznych przepisów o polityce bezpieczeństwa informacji,

–   treści i wykładni przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dotyczących ochrony informacji ze szczególnym uwzględnieniem: tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych

–  treści przepisów ustanawiających prawa i wolności w zakresie korzystania i rozpowszechniania informacji a w szczególności o: wolności słowa,  dostępie do informacji publicznej, związkach zawodowych i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Bez realizacji wyżej wymienionych postulatów oświadczenie pracownika ma charakter blankietowy gdyż – z braku wiedzy – nie obejmuje on swą świadomością treści przyjmowanych obowiązków. Tego rodzaju szkolenia odbyły się w oddziałach: katowickim, wrocławskim, opolskim, o czym poinformował nas Antoni Klusik – lokalny administrator bezpieczeństwa.

Związek Zawodowy „Wizja” zwraca też uwagę na zbyt ogólną i restrykcyjną treść punktu 3, rozdziału II „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w TVP S.A.” – Skryptu dla pracowników i współpracowników”, który nakazuje konsultowanie każdej publicznej wypowiedzi z Pracodawcą. Taki zapis godzi w konstytucyjną zasadę wolność słowa, ustanawia kontrolę prewencyjną (cenzurę) i jest rażąco sprzeczny z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jako taki nie może być źródłem obowiązku dla pracowników.

Krzysztof Kluj
radca prawny

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)

Napisz komentarz