16.07.2010 List Oddziału Gdańskiego SDP do Prezydenta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska
Pan  Paweł Adamowicz

Szanowny Panie Prezydencie !

Z nadzieją przeczytaliśmy Pana list, skierowany w imieniu Unii Metropolii Polskich do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, w sprawie kolejnego kroku „centrali”  telewizyjnej, zmierzającej uparcie, od wielu lat, do degradacji regionalnych ośrodków telewizji publicznej. Pamiętamy, że wraz z pozostałymi prezydentami trójmiejskimi zabierał Pan głos w obronie Gdańskiego Ośrodka Telewizji na antenie już przed kilku laty. Sytuacja przez ten czas ulegała niestety tylko zmianom na gorsze. Szukanie oszczędności kosztem regionów przy rozdętych strukturach organizacyjnych i szastaniu pieniędzmi w samej centrali, „polityczne” decyzje kadrowe powierzające telewizję osobom niekompetentnym i bez autorytetu, odebranie regionom anteny Programu III przez zainstalowanie Info, odebranie  Oddziałom samodzielności finansowej, manipulowanie czasem antenowym, i w konsekwencji tych i wielu innych szkodliwych posunięć rozbicie zespołów i  lokalnej tradycji, zwolnienia dziennikarzy o najwyższych kwalifikacjach i dorobku, stopniowe znikanie ciekawych  programów publicystycznych, filmów dokumentalnych, reportaży z pasm regionalnych oraz regionalnej tematyki z programu ogólnopolskiego, wreszcie utrata więzi z widzem, spadek oglądalności – taka była kolej rzeczy. Jest to niepowetowana strata, marnotrawstwo wielkiego potencjału społecznego, intelektualnego, kulturalnego, edukacyjnego, dryf rozwojowy – jak by powiedział minister Boni, określając tak niezamierzony efekt splotu błędnych decyzji i niedomyślanych koncepcji, które mogą nas popchnąć w stronę przeciwną niż kierunek, w którym chcemy zmierzać.

Telewizja jest też orężem politycznym i w traktowaniu jej przez polityków w sposób doraźny, jako łupu, tkwi prawdopodobnie główna przyczyna jej niereformowalności, braku spójnej koncepcji. Także główny powód  ubezwłasnowolnienia i zmarginalizowania oddziałów regionalnych.

W tej sytuacji kto miałby walczyć o telewizję regionalną na miarę  istotnych społecznych potrzeb?.

Apelujemy do Unii Metropolii Polskich o uczynienie problemu telewizji regionalnych jednym ze swoich priorytetów. Po wyborach prezydenckich, przed wyborami samorządowymi klimat może będzie lepiej sprzyjał publicznej analizie tego trudnego tematu.

Pierwsze pytanie brzmi: jaki jest sens demontażu tak dobrze osadzonych w swoim środowisku instytucji, jakimi były regionalne ośrodki telewizji publicznej? Pytanie drugie: kto poniesie odpowiedzialność za roztrwonienie tego bogactwa naturalnego regionów? Trzecie: jak odwrócić tę fałszywą tendencję?

Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który  w przeszłości wielokrotnie angażował się w sprawy telewizji, zarówno bezpośrednio, jak i przez swoją reprezentację w Radzie Programowej TVG, a także z całą pewnością wszystkie inne oddziały terenowe SDP chętnie wniosą do dyskusji swoją dość obszerną wiedzę „oddolną”.

Liczymy na Pana Prezydenta..

Z wyrazami szacunku, za Zarząd  OG  SDP

wiceprezes                                                                      prezes

Henryka Dobosz-Kinaszewska                                           Tadeusz Woźniak

członek Rady Programowej TVG

o/o

  1. Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP
  1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
  2. Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski
  3. Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni
  4. Jacek Karnowski – prezydent Sopotu
  5. Krystyna Mokrosińska – prezes ZG SDP
  6. Romuald Orzeł – prezes Zarządu TVP S.A.
  7. Maciej Wośko – redaktor naczelny „Polska. Dziennik Bałtycki”
  8. Hanna Kordalska-Rosiek – przewodnicząca Koła „Wizja” ZZPT TVP S.A.

w Gdańsku

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
16.07.2010 List Oddziału Gdańskiego SDP do Prezydenta Gdańska, 7.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz