6.10.2010 Odmowa wszczęcia śledztwa

Prokuratura Warszawa Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa z zawiadomienia ZZPT TVP SA Wizja, nie znajdując znamion czynu zabronionego.

Śledztwo miało dotyczyć usiłowania wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce TVP SA przez osoby odpowiedzialne do zajmowania się sprawami majątkowymi poprzez podjęcie działań polegającym m.in. na planowaniu zwolnienia grupowego 800 pracowników, obejmujących całe grupy twórcze tj. opeartorów obrazu i kamer, montażystów i dziennikarzy i doprowadzeniu tym samym do przejęcia produkcji telewizyjnej TVP SA przez firmy zewnętrzne.

Przy czym ZZPT TVP SA Wizja złożył zawiadomienie o możliwym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci łamania praw pracowniczych, polegającym na zmuszaniu pracowników do rozporządzania ich prawem niezgodnie z ich wolą, jak również mogących mieć miejsce działań korupcyjnych wokół procesu zwolnień grupowych i przekazywania dotychczasowych zadań pracowników twórczych firmom zewnętrznym.

Jako pokrzywdzonych w tym procesie ZZPT TVP SA Wizja wskazał pracowników. W związku z powyższym ZZPT TVP SA Wizja złoży zażalenie na decyzję prokuratury.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz