17.11.2010 Bezprawne zwolnienia

Warszawa, 16.11.2010 r.

L.dz. Wizja/119/2010
Pan Marian Kubalica
p.o. Dyrektora
Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja po raz kolejny zwraca uwagę na łamanie przez Pracodawcę postanowień ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez jednoczesne stosowanie zwolnień grupowych, których podstawą jest art. 1 i art. 10 w/w. ustawy.

W dniu 16 czerwca 2010 r. Zarząd Telewizji Polskiej podjął uchwałę Nr 462/2010 w sprawie obniżenia poziomu zatrudnienia i zamiarze przeprowadzenia grupowych zwolnień w TVP S.A., a w dniu 28 września 2010 r. uchwałą Nr 661/2010 r., wobec nie zawarcia porozumienia organizacjami związkowymi, samodzielnie wprowadził regulamin grupowego zwolnienia w Telewizji Polskiej S.A., który wszedł w życie z dniem 29 września 2010 r.
Niezależnie od prowadzonych, na podstawie tych uchwał zwolnień grupowych, których podstawą jest art.1 ustawy z dnia 13 marca 2010, pracodawca zgłosił zamiar zwolnień pracowników, którego podstawą jest art. 10. w/w ustawy.

Zamiar ten dotyczył następujących pracowników:
1/ p. Justyny Ziółkowskiej-Batyldy, pismo THK/3928/2010 z dnia 25.08.2010r.,
2/ p. Elżbiety Sucińskiej, pismo THK/4149/2010 z dnia 2.09.2010 r.,
3/ p. Artura Głowackiego, pismo THK/4492/2010 z dnia 23.09.2010 r.
4/ p. Aliny Mrowińskiej, pismo THK/4492/2010 z dnia 23.09.2010 r.,
5/ p. Elżbiety Lewandowskiej, pismo THK/4492/2010 z dnia 23.09.2010 r.,
6/ p. Małgorzaty Wojdy, pismo THK/4492/2010 z dnia 23.09.2010 r.,
7/ p. Bożeny Olendzkiej-Piekarz, pismo THK/4492/2010 z dnia 23.09.2010 r.,
8/ p. Dariusza Króla, pismo THK/4875/2010 z dnia 13.10.2010 r.,
9/ p. Alicji Mikołajczyk-Kontek, pismo THK/4875/2010 z dnia 13.10.2010 r.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, ustosunkowując się do powyższych wystąpień Pracodawcy, zwracał już kilkakrotnie uwagę na bezprawność jednoczesnego stosowania, jako podstawy rozwiązania stosunku pracy art. 10 cytowanej wyżej ustawy z 13 marca 2003 r. w trakcie trwania procesu grupowego zwolnienia na podstawie art. 1 ustawy. Załączamy opinię prawną.

W zaistniałej sytuacji Związek oczekuje od Pracodawcy jednoznacznego stanowiska w tej sprawie

Z poważaniem
Jacek Dybowski
Wiceprzewodniczący Zarządu
ZZPT TVP SA Wizja

Otrzymuje:
Pani Grażyna Łagodzińska
Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników

Opinia prawna mecenasa Krzysztofa Kluja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz