Protokół z dnia 19.04.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 19.04.2010 r.

1/ Podsumowanie aktualnej sytuacji w Spółce,
2/ Zatwierdzenie protokołu z dnia 15.03.2010 r.,
3/ Podsumowanie głosowań internetowych,
4/ Spotkanie z Panem B. Szwedo,
5/ Lista „56”,
6/ Kategoryzacja
7/ Pisma z klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”,
8/ Pismo A. Błaszkiewicza do dyr. APT Andrzeja Jeziorka,
9/ Informacja J. Tyszlera o sytuacji pracowników etatowych APAI na Placu Powstańców.

Ad. pkt.1/ Sytuacja w Spółce jest coraz bardziej napięta. Związek krytycznie odniósł się do prac zespołów restrukturyzacyjnych. Wizja jest zaniepokojona opracowywaniem nowej strategii dotyczącej funkcjonowania procesu produkcji bez osób najbardziej zainteresowanych, czyli twórców.
Związek w swoich pismach do Zarządu i Rady Nadzorczej TVP zwracał się z wieloma sprawami dotyczącymi nieprawidłowości w Spółce, w tym łamania regulaminu pracy i kodeksu pracy, odsuwaniu pracowników etatowych i przekazywania produkcji firmom zewnętrznym. Nasze pisma notorycznie pozostają bez odpowiedzi. Zebrani uznali, że należy zwrócić się z kolejnym pismem do dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Grażyny Łagodzińskiej z prośbą o włączenie ekspertów Wizji w prace zespołów. Należy zażądać odpowiedzi na pisma.

Ad. pkt.2/ Protokół z 15.03.2010 r. zatwierdzimy w głosowaniu internetowym.

Ad. pkt.3/ Przedyskutowano dotychczasowy system głosowań internetowych. Regulamin opracowany przez Stanisława Kucharskiego i zatwierdzony przez Zarząd sprawdza się w praktyce. Uznano, że jest to dobra i skuteczna forma głosowania.

Ad. pkt.4/ Spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Bogusławem Szwedo – uczestniczący w spotkaniu przekazali wątpliwości Związku co do działań Komisji i zespołów restrukturyzacyjnych. Pisma, aby włączyć ekspertów Wizji do prac zespołów pozostają bez odpowiedzi. Wizja od pewnego czasu jest szykanowana, odnosimy wrażenie, że z niejasnych powodów następuje atak na członków zarządu Związku, czego dowodem jest między innymi odebranie programu Przewodniczącej Związku. B. Szwedo, po wysłuchaniu krytycznych opinii na temat coraz częstszych przypadków łamania regulaminu pracy przyrzekł, że doprowadzi do spotkania z Prezesem Zarządu TVP Romualdem Orłem. Na krążące informacje, iż jedna z firm zewnętrznych ( znana Wizji) ma mieć wyłączność na produkcję telewizyjną, a dalsze firmy zewnętrzne są już dogadane, co oznacza prawie całkowite wyprowadzenie produkcji na zewnątrz, Pan B. Szwedo oświadczył, że są to niczym nieuzasadnione plotki i zapewnił, że będzie reagował na każdy sygnał w tej sprawie.

Ad. pkt.5/ Omówiono listę osób, które pracują na rzecz Związku i są jego przedstawicielami.

Ad. pkt.6/ Kategoryzacja – wszyscy zebrani opowiedzieli się za koniecznością powołania Zespołu Twórczego „Wizja”, który zajmie się sprawą licencji zawodowych, a w konsekwencji kategorii zawodowych.

Ad. pkt.7/ pisma z klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” – zebrani zostali zaznajomieni z treścią pisma Dyr. G. Łagodzińskiej w tej sprawie.

Ad. pkt.8/ pismo Andrzeja Błaszkiewicza, przewodniczącego Sekcji Montażu do dyr. APT Andrzeja Jeziorka – dotyczące montażystów. Na spotkaniu pracowników Zakładu Montażu i Grafiki TVP z dyr. A. Jeziorkiem padła informacja, że pracodawca zamierza zwolnić wszystkich montażystów zatrudnionych na etatach w Zakładzie Montażu i Grafiki TVP. Zebrani na posiedzeniu Prezydium Zarządu jednomyślnie uznali, że jest to próba wyprowadzenia kolejnej grupy zawodowej poza Firmę. Nie można się z tym faktem zgodzić i nie można dopuścić do zrealizowania tego nikczemnego pomysłu. Zaproponowano, aby cała grupa montażystów zainteresowała tą sprawą Prezesa Zarządu TVP S.A. Pana Romualda Orła i skierowała do niego pismo, w którym powinna przedstawić merytoryczne argumenty konieczności utrzymania tej grupy na etatach. W uzasadnieniu należy wykazać, że jest to grupa zawodowa odpowiedzialna za ciągłość bieżącej produkcji dla wszystkich anten TVP i przygotowanie do emisji bloków reklamowych. Tylko pracownicy etatowi zapewniają bezpieczeństwo emisji antenowej. Wszelkie zmiany aktualnego stanu zatrudnienia tej grupy zawodowej mogą spowodować poważne zakłócenia w toku produkcji telewizyjnej. Pomysł dyr. A. Jeziorka jest nieodpowiedzialny i szkodliwy dla Spólki.

Ad. pkt.9/ Sytuacja na Placu – kol. Jan Tyszler poinformował zebranych, że w sprawie pisma skierowanego do dyr. APAI Jerzego Czerwieckiego nic się nie dzieje. W dalszym ciągu grafiki są układane niezgodnie z obowiązującym wymiarem i okresem rozliczeniowym czasu pracy, co stanowi naruszenie postanowień Kodeksu pracy i obowiązującego w TVP S.A. regulaminu pracy . Nowe pismo wytykające błędy w pracy osoby, która odpowiada za układanie grafików pracy dla pracowników realizacji p. Lewandowskiej, dyr. Czerwiecki skierował bezpośrednio do zainteresowanej, która znalazła grono osób jej sprzyjających, przygotowała pismo szkalujące kol. J. Tyszlera. Uczyniła tak, bo również dyr. Bednarczyk, bezpośredni zwierzchnik p. Lewandowskiej popiera jej działania uważając, że jest ona dobrym pracownikiem i właściwie realizuje zadania zlecone przez pracodawcę. Wobec potwierdzonych przypadków łamania prawa, Zarząd Związku Wizja postanowił sprawę skierować do PIP celem jej zbadania.

Ustalono, że następne spotkanie Prezydium Związku odbędzie się w dniu 17.05.2010 r.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz