1.12.2010 Incydent w Poznaniu – odpowiedź prawnika Związku

_____________________________________________________________________________________________________
Warszawska Kancelaria Prawnicza Krzysztof Kluj – radca prawny
ul. Świętokrzyska 18 lokal 426, 00-052 Warszawa telefony: 22 828 22 38 lub 606 836 617 fax: 22 829 93 29
e-mail: radcaprawny@krzysztofkluj.eu strona www : http://krzysztofkluj.eu ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warszawa, 29 listopada 2010 r.
Pani Katarzyna Trudnowska – Bobeł
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Piątkowska 84 E, lokal 6
60-649 Poznań

Szanowna Pani Mecenas,

przywołując pełnomocnictwo udzielone przez Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie przedstawiam stanowisko mojego Mocodawcy w sprawie twierdzeń i żądań wyrażonych przez Panią w piśmie z 25 listopada br., pod tytułem  „Wezwanie do zaniechania i usunięcia naruszeń dóbr osobistych”.

Działanie Związku Zawodowego „Wizja” nie jest bezprawne.

Pan Sebastian Drobczyński piastuje funkcję kierownika Regionalnej Agencji Producenckiej poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej S.A. W debacie prowadzonej przy pomocy środków masowej komunikacji istnieje przestrzeń do oceny kwalifikacji, dokonań zawodowych i bieżących decyzji każdej osoby pełniącej stanowisko publiczne. Ta debata może polegać także na krytyce.

Związek Zawodowy „Wizja” nie ocenił kwalifikacji Pana Sebastiana Drobczyńskiego. Wyraził jedynie pogląd, że nie ma On doświadczenia zawodowego, które powinno charakteryzować kierownika agencji producenckiej w publicznej telewizji. Przed zajęciem stanowiska Związek zapoznał się z dostępnymi publicznie informacjami o drodze zawodowej Pana Sebastiana Drobczyńskiego, a w tym z Jego autoprezentacjami publikowanymi w Internecie.

Ocena dorobku zawodowego każdej osoby pod względem przydatności do zajmowania konkretnego stanowiska publicznego mieści się w ramach wolności słowa a każdy, kto sprawuje funkcję publiczną powinien liczyć się z możliwością otwartej debaty na ten temat. Pogląd wyrażony przez Związek Zawodowy zrzeszający twórców telewizyjnych zasadza się na przekonaniu, że każdy szef agencji producenckiej w telewizji publicznej powinien mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu techniki i technologii produkcji telewizyjnej, znać problematykę realizacji programów telewizyjnych a w tym specyfikę zawodów związanych z procesem produkcyjnym oraz posiadać kwalifikacje w zakresie warsztatu dziennikarskiego. Ocena konkretnej osoby pod kątem spełniania wyżej wymienionych kryteriów jest dozwolona i mieści się w granicach debaty dopuszczonej konstytucyjną zasadą wolności słowa, nawet wtedy, gdy wydawane sądy są krytyczne.

Informacja, że w Regionalnej Agencji Producenckiej Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu czynności montażysty i operatora kamery wykonują osoby, z którymi nie zawarto umowy o pracę jest prawdziwa. Prawdą jest również i to, że pracownikom zatrudnionym w tych zawodach nie przydziela się zadań, które są powierzane osobom związanym z TVP S.A. niedawno zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Opisywana sytuacja, jako niestety nagminna, pozostaje przedmiotem troski i licznych wystąpień Związku Zawodowego „Wizja”, który publicznie, wielokrotnie i wobec różnych instytucji wyraża pogląd o notorycznym i niezgodnym z prawem zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Za taki stan rzeczy – prócz organów Spółki TVP S.A. – odpowiedzialni są szefowie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Podawanie informacji na ten temat jest prawem i obowiązkiem Związku Zawodowego, który nie narusza w ten sposób niczyich dóbr osobistych.

Z tych powodów Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie odmawia usunięcia z witryny internetowej pisma oznaczonego sygnaturą L.dz. Wizja/122/2010 oraz odmawia opublikowania oświadczenia, żądanego przez Pana Sebastiana Drobczyńskiego. W razie potrzeby Związek podejmie obronę w procesie przed sądem, choć – mam nadzieję – po tych wyjaśnieniach nie będzie to konieczne.

Krzysztof Kluj
radca prawny

Załączniki:
– odpis pełnomocnictwa.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -2 (from 2 votes)
1.12.2010 Incydent w Poznaniu - odpowiedź prawnika Związku, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz