11.03.2011 Pytanie o Program Dobrowolnych Odejść

Warszawa, dn. 11.03.2011 r.
L.dz. Wizja/30/2011

Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP SA

ZZPT TVP SA Wizja w związku z pismem, które otrzymali w dniu wczorajszym dyrektorzy jednostek, sygnowanym przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu Pana Mariusza Pęciaka, z dnia 09.03.2011r., dotyczącym Programu Dobrowolnych Odejść i zawartą w nim informacją, że „każda jednostka winna wygospodarować środki na pokrycie powstałych obciążeń w ramach przyznanego na 2011r. budżetu”, zwraca się z następującymi pytaniami:

1. Czy powyższe pismo oznacza faktycznie wycofane się z Programu Dobrowolnych Odejść, ponieważ jednostki nie mają zarezerwowanych na ten program środków w swoich budżetach? Poprzednio (i tak miało się to odbywać teraz) program realizowany był z budżetu centralnego.
2. Dlaczego zmienia się zasady Programu w trakcie jego trwania? Uchwała Zarządu TVP SA 121/2011 nie mówi nic o takim finansowaniu Programu, jak wynika z pisma Pana Dyrektora M. Pęciaka.
3. Czy podpisane już umowy w ramach Programu zostaną zrealizowane?
4. Co stanie się z osobami, które wystąpiły do pracodawcy o zamianę ich wypowiedzeń na podstawie art. 10. Ustawy o rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących od pracownika na rozwiązanie umowy na podstawie Programu?
5. Czy osoby, które złożą nowe wnioski, otrzymają odmowy? Obecnie, po wczorajszym piśmie Dyrektora Pęciaka, takie informacje napływają do związku z jednostek.
6. I wreszcie: Co oznaczają tego rodzaju działania Pracodawcy wobec pracowników ?

Zarząd  ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
11.03.2011 Pytanie o Program Dobrowolnych Odejść, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz