5.04.2011 Czy osoby, które skorzystały z Programu Dobrowolnych Odejść nie moga współpracować?

Warszawa, dn. 5.04.2011 r.
L.dz. Wizja/42/2011

Pan Juliusz Braun
p.o. Prezes Zarządu TVP S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja stanowczo protestuje przeciwko uchwale nr 229/2011 Zarządu TVP S.A. z dnia 29 marca 2011r., wprowadzającej zasady kontroli zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami,  którzy skorzystali z Programu Dobrowolnych Odejść,  w ramach   uchwały nr 121/2011  Zarządu    TVP S.A     z dnia 15 lutego 2011 r.

Uchwała ta powoduje, zdaniem Związku, złamanie warunków dotychczas zawartych z pracownikami umów o dobrowolnych odejściach,  bowiem uchwała nr 121/2011 nie przewidywała restrykcji,   związanych z wykonywaniem dla TVP SA zadań na zasadach cywilno-prawnych,  przez pracowników,   którzy postanowili skorzystać z programu. Więcej – wielu pracowników zdecydowało się na ten krok, mając na uwadze  zapewnienia Pracodawcy o możliwości dalszej współpracy.

Dodatkowo członkowie Zarządu Związku byli, w trakcie konsultacji z przedstawicielami Pracodawcy, informowani, że brak zakazu dalszej współpracy w uchwale 121/2011 nie został przez Pracodawcę umieszczony celowo, aby zmotywować  jak największą liczbę osób do skorzystania z programu.

Konsekwencją tej uchwały będzie wycofanie się większości pracowników, którzy zadeklarowali chęć udziału w programie po 29.03.2011 r.,    z podjętych decyzji o dobrowolnym odejściu.

Zwracamy się zatem do Pana Prezesa o anulowanie uchwały nr 229/2011,   jeśli jedynym jej celem jest uniemożliwienie dalszej współpracy osobom,   które już podpisały umowy o dobrowolnym odejściu.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

Otrzymuje:

Pan Daniel Gorgosz
Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z organizacjami związkowymi
działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 3.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
5.04.2011 Czy osoby, które skorzystały z Programu Dobrowolnych Odejść nie moga współpracować?, 3.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz