5.04.2011 Żądamy jawności procedury wyboru Zarządu Spółki

Warszawa,  dn. 5.04. 2011 r.
L.dz. Wizja/43/2011

Pan Stanisław Jekiełek
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, pkt g ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz w związku z art. 19 a i w zw. z 69 a ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. – Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) żąda udostępnienia informacji o:

1. liczbie kandydatów zgłoszonych na stanowiska Prezesa Zarządu TVP S.A. oraz dwóch Członków Zarządu TVP. S.A. w trwającym obecnie konkursie

2.  liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zgłosiły swe kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

2.  liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zgłosiły swe kandydatury na stanowiska Członków Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

3. liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zostaną dopuszczone przez Radę Nadzorczą TVP S.A. do rozmów kwalifikacyjnych w związku z ubieganiem się o stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

4. liście, zawierającej nazwiska i imiona osób, które zostaną dopuszczone przez Radę Nadzorczą TVP S.A. do rozmów kwalifikacyjnych w związku z ubieganiem się o stanowiska Członków Zarządu TVP S.A. w trwającym obecnie konkursie

5.  sposobie prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności:

a) czy rozmowy kwalifikacyjne są protokołowane ?

b) czy rozmowy kwalifikacyjne są rejestrowane przy użyciu środków technicznych służących utrwalaniu dźwięku?

c) czy rozmowy kwalifikacyjne są rejestrowane przy użyciu środków technicznych służących utrwalaniu obrazu?

A jeśli tak, ZZPT TVP S.A. Wizja wnosi o udostępnienie nagrań, dokumentujących przebieg konkursu, po jego zakończeniu.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
5.04.2011 Żądamy jawności procedury wyboru Zarządu Spółki, 4.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz