26.05.2011 Likwidacja charakteryzacji, początek kolejnych zwolnień twórców w TVP SA?

Warszawa, dn.26.05.2011 r.
L.dz. Wizja/60/2011

Pan
Juliusz  Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.

Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.

Szanowni Panowie,

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał od grupy charakteryzatorów pismo, z którego wynika, że w dniu dzisiejszym zostali poinformowani przez Pana Włodzimierza Onaszkiewicza, kierownika w APT, o planowanym,  szybkim zwolnieniu całej grupy charakteryzatorów i likwidacji ich stanowisk pracy.

Jednocześnie, Pan Onaszkiewicz  złożył im zapewnienie, że zostaną ponownie przyjęci do pracy, wyłącznie pod warunkiem założenia własnych firm.

Związek domaga się pilnej odpowiedzi:

– czy jest to samowola czy planowana przez Zarząd TVP likwidacja całej grupy zawodowej pracowników twórczych,  a jeżeli tak , to dlaczego nic nam na ten temat nie wiadomo?

– czy to oznacza początek eliminacji etatowych twórców z TVP i przekazanie ich zadań do firm zewnętrznych?

– czy to oznacza dalsze ograniczanie produkcji własnej TVP na rzecz firm zewnętrznych?

Nic nam nie wiadomo o zmianach w regulaminie pracy i regulaminie zasad wynagradzania, zmierzających do likwidacji stanowisk twórczych.          

Pragniemy przypomnieć, że już raz były próby wyprowadzenia twórców na zewnątrz ( pisma w załączeniu: Wizja  64/2010; Wizja71/2010; Wizja72/2010; Wizja 74/2010)

Z treści w/w pism jasno wynika  szantaż wobec pracowników twórczych i szkodliwość takich działań wobec TVP. M.in. z tego powodu Wizja domagała się odwołania ze stanowiska  dyrektora APT Andrzeja Jeziorka.

Pytamy zatem, czy jest to powtórka działań sprzed roku?  Ta skandaliczna sytuacja zakończyła się wówczas szeroko komentowanym w mediach, protestem twórców przed siedzibą TVP.

Dzisiaj może zakończyć się bardziej radykalnie.

Telewizja bez twórców będzie ewenementem na skalę światową.

Z poważaniem
Barbara Markowska – Wójcik
Przewodnicząca
ZZPT TVP S.A. Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)

Napisz komentarz