8.03.2010 Odpowiedź na komunikat NSZZ Solidarność

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja stanowczo protestuje przeciwko oszczerczym stwierdzeniom zawartym w komunikacie, wydanym przez Jarosława Najmołę, przewodniczącego ZZ Solidarność.

ZZPT TVP S.A. Wizja nigdy nie postulował, wobec żadnej instancji TVP S.A., obniżenia wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom czasowo-premiowym.

Związek prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą, gdzie jednym z jego przedmiotów jest brak zgody na kolejne obniżenie wynagrodzeń pracownikom honoraryjnym i zadaniowym. Wynagrodzenia pracowników twórczych i technicznych były zawsze najłatwiejszym dla pracodawcy elementem redukcji kosztów. Wynagrodzenia te zostały obniżone w roku ubiegłym w sumie o 30%, o kolejne 30% zostały obniżone w roku bieżącym.

NSZZ Solidarność nigdy nie potępił tego rodzaju praktyk, stosowanych przez pracodawcę. W ciągu ostatnich kilku lat związek ten ani razu nie wystąpił w obronie dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, montażystów, kierowników produkcji i innych pracowników honoraryjnych, gdy z powodu „obcinania” kosztorysów drastycznie spadały wynagrodzenia pracowników TVP S.A., tworzących program.

Czy NSZZ Solidarność kiedykolwiek protestował w sprawie letniej ramówki TVP /od połowy czerwca do połowy września/, gdy pracownicy twórczy praktycznie zarabiali kilkaset złotych miesięcznie? Czy Solidarność protestowała w sprawie zwolnień grupowych w TVP S.A. w 2009 roku? Gdy kryzys w TVP S.A. dosięgnął również administracji i pracowników, którzy co miesiąc otrzymują stałe wynagrodzenie – okazało się, że Solidarność reprezentuje TYLKO solidarność z administracją i częścią pracowników technicznych.

Przypominamy, że ZZPT TVP S.A. skutecznie walczy o prawa pracownicze, czego przykładem jest obrona prawie 300 osób przed zwolnieniami grupowymi. W czasie, kiedy ZZ Wizja prowadził walkę o miejsca pracy, ZZ Solidarność układał się z Zarządem TVP S.A. i próbował przystąpić w tej sprawie do porozumienia z pracodawcą, wyrażając de facto zgodę na przeprowadzenie tych zwolnień.

Efektem postawy działaczy ZZ Solidarność był wydany – nieprawdziwy – komunikat, że ZZPT TVP S.A. Wizja nie zajął stanowiska w sprawie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych, podczas gdy w Spółce zadawano pytanie, dlaczego tylko WIZJA nie zgodziła się na zwolnienia grupowe. Gdyby nie postawa działaczy ZZ Solidarność, być może udałoby się zastopować ten proces całkowicie.

Proponujemy, aby działacze ZZ Solidarność nie atakowali bezpodstawnie ZZPT TVP SA Wizja, a ostatni taki atak traktujemy jako próbę skłócenia załogi i nieudolny element kampanii przed wyborami do władz związkowych Solidarności w Spółce.

Uważamy też, że kadra kierownicza i zarządzająca TVP S.A. powinna solidarnie ponosić koszty zapaści finansowej Spółki. Sposób zarządzania Spółką w ostatnich latach jest jedną z głównych przyczyn obecnej sytuacji.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko obniżeniu wynagrodzeń pracowników związanych z pracą redakcyjną, przygotowaniem, tworzeniem i produkcją programu.

W prowadzonym przez nas sporze zbiorowym, po decyzji pracodawcy o zawieszeniu wypłacania premii motywacyjnej, zamierzamy rozszerzyć jego przedmiot o kwestię braku zgody na działania, prowadzące do zmniejszenia wynagrodzeń dziennikarzy motywacyjnych, pracowników programowych oraz wszystkich tych, których pensja jest niższa niż średnia w Spółce.

Mariusz Jeliński
Rzecznik Prasowy ZZPT TVP S.A. Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz