7.04.2010 Komunikat – przypomnienie tematu sporu zbiorowego

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja przypomina, że jednym z głównych przedmiotów, prowadzonego przez nas, sporu zbiorowego jest:

– zaprzestanie przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych jako pośredników dla dostarczenia usług w podstawowym zakresie działalności Spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych, a więc bezwzględnego przestrzegania § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A.

czyli  ostateczne zaprzestanie praktyki nadużywania zatrudnienia niepracowniczego w podstawowych zawodach z punktu widzenia zakresu działalności Spółki i zawarcie stosownego zapisu w Regulaminie Pracy.

Związek podejrzewa, że powodem zakwestionowania przez pracodawcę przedmiotu sporu zbiorowego w tym zakresie, może być próba wprowadzenia outsourcingu, nie tyle w sferach pomocniczych, co w podstawowej sferze działalności Spółki, a oznacza to realizację usług telewizyjnych przez firmy zewnętrzne oraz redukcję zatrudnienia w zawodach twórczych. Takie działania w konsekwencji mogą doprowadzić do rezygnacji z realizacji misji Telewizji Publicznej, co jest ustawowym zadaniem TVP S.A. i po to ta firma została powołana.

Obawy nasze potwierdzają zapisy Uchwały Zarządu TVP SA z dnia 16.03.2010

w sprawie wdrożenia programu znacznych oszczędności oraz zwiększania szans przychodowych:

w punkcie 14. uchwały czytamy m.in. iż celem jest

…zmniejszenie poziomu kosztów wynagrodzeń i stanu zatrudnienia w Spółce.

Elementami tego zadania mogą być w szczególności:

a)      kolejna tura zwolnień grupowych w Spółce, z uwzględnieniem ograniczenia ilości stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną oraz ilości stanowisk kierowniczych w Spółce (rozważenie możliwości łączenia stanowisk kierowniczych),

b)      rozważenie okresowego zawieszenia świadczenia pracy przez pracowników, kierowanie  poszczególnych grup pracowników na kilkumiesięczne urlopy bezpłatne w związku z trudną sytuacja finansową Spółki,

c)       dokonanie oceny efektywności ekonomicznej oraz ewentualne wprowadzenie outsourcingu różnych sfer działalności (np. flota samochodowa, księgowość, obsługa płacowo-kadrowa, obsługa prawna, ochrona fizyczna, usługi w sferze produkcji audycji telewizyjnych, itp.)

Do Związku docierają niepokojące sygnały o nietransparentnych mechanizmach działania osób z kręgów Spółki i firm zewnętrznych, szykujących się do przejęcia działalności w sferze usług, związanych z produkcją programu, zatem rzecz idzie o ogromne pieniądze.

Zdecydowanie podkreślamy, że od początku powstania Związku, celem nadrzędnym naszej działalności jest  dobro TVP S.A. i zatrudnionych w niej pracowników, dlatego wskazujemy i piętnujemy patologie istniejące w Spółce, w tym łamanie Kodeksu pracy.

Przykłady z ostatniej chwili pochodzą z „ Placu Powstańców” w Warszawie, gdzie „poluje się” na pracowników i zaskoczonym wręcza wypowiedzenia bez dania jakiejkolwiek racji, zbadania przydatności dla Spółki, sytuacji rodzinnej etc. Zamiar wypowiedzenia umów o pracę tym osobom nie był konsultowany ze Związkiem. To początek wprowadzania firm zewnętrznych, świadczących usługi realizacyjne i temu właśnie Związek stanowczo przeciwstawia się.

Przypuszczamy, że jest to jeden z powodów, dla których, od pewnego czasu, są podejmowane działania, mające na celu podważenie naszej reprezentatywności oraz zdyskredytowanie Związku, jako organizacji wyłącznie roszczeniowej. Jednak jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na kierowane
do zarządu pisma, żadna z naszych propozycji rozmów i przedstawienia projektów własnych rozwiązań nie została rozważona. Możemy z tego wnioskować, że restrukturyzacja ma przebiegać według z góry przyjętych założeń. Wszelkie inne działania są tylko zasłoną dymną.

ZZPT TVP SA zdecydowanie domaga się od pracodawcy uczestniczenia w procesie przygotowywanej restrukturyzacji Spółki.

Jeżeli nie możemy być uczestnikami zespołów roboczych, domagamy się statusu obserwatora.

Udział w tym zespole jedynie przedstawiciela Rady Pracowników jest iluzorycznym wpływem na ten proces, gdyż Rada nie reprezentuje pracowników twórczych.

Zarząd TVP swoją uchwałę „Restrukturyzacja 2010” uwiarygadnia hasłem : „Damy Radę”.

A my pytamy: czy oznacza to, że  „ damy radę” wyprowadzić produkcję i twórców poza firmę?

Jeżeli tak, to odpowiadamy, że również „Damy radę” przeciwstawić się temu!!!

ZZPT TVP SA monitoruje rozwój sytuacji w powyższym zakresie. Jeśli prawdą okażą się spływające ostatnio do Związku informacje, odnośnie działań wokół wprowadzenia usług firm zewnętrznych oraz sposobu ich wprowadzenia, przekażemy posiadaną wiedzę odpowiednim organom.

————————————————————————————————————————————————-

Porozumieniem z Pracodawcą kończy się spór w sprawie zakazu używania poczty służbowej do kontaktu z pracownikami. Związek całkowicie przystaje na propozycje Pracodawcy.

(szczegóły w zakładce aktualności)

Mariusz Jeliński

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz