26.03.2010 Zawieszenie Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej,

na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, gdy przestają oni reprezentować interesy Związku lub w sposób ewidentny działają na jego szkodę,

w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie  przewodniczącego Sekcji Operatorów Kamer Janusz Zembrzuskiego, następującej treści:

Zarząd ZZPT TVP S.A Wizja

– zawiesza  Janusza Zembrzuskiego w prawach członka Zarządu ZZPT TVP S.A. Wizja.

Zarząd uzasadnił swoją decyzję w sposób następujący:

Janusz Zembrzuski, pełniąc funkcję członka Zarządu   ZZPT TVP S.A. Wizja, został członkiem NSZZ Solidarność TVP S.A.

Działanie takie narusza szereg postanowień Statutu ZZPT TVP S.A. Wizja, a w szczególności:

§ 5. stanowiący, że „Celem Związku jest reprezentowanie i obrona praw, godności zawodowej oraz interesów swych członków”,

§ 6. stanowiący ,że „Zadaniami Związku są w szczególności:
1/ reprezentowanie interesów zawodowych i twórczych swoich członków oraz współpracowników wymienionych w § 1 ust.1, wobec pracodawcy
”.

Członek władz ZZPT TVP S.A. Wizja zobowiązany jest w sposób szczególny do realizacji § 5., § 6. Statutu, a janusz Zembrzuski, będąc członkiem innej organizacji związkowej, staje się reprezentantem interesów członków tejże organizacji, które zwłaszcza w chwili obecnej   nie są tożsame z interesami członków ZZPT TVP S.A. Wizja (m.in. prowadzenie sporu zbiorowego).

Zadania Związku, wymienione w  § 5. oraz § 6. realizowane są w szczególności przez jego Zarząd i Prezydium Zarządu, które są zobowiązane przez Statut do

§ 25. kierowania bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
4/ zarządzania majątkiem Związku,
6/ reprezentowania Związku na zewnątrz
9/ kierowania działaniami Związku,

§ 33.1. składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych .

Janusz Zembrzuski, stając się członkiem innej organizacji związkowej nie może reprezentować z definicji ZZPT TVP S.A. Wizja na zewnątrz ani tym bardziej zarządzać jego majątkiem, składać oświadczeń woli czy też kierować działaniami ZZPT TVP S.A. Wizja, z powodu reprezentowania  interesów członków NSZZ Solidarność.

Mariusz Jeliński
Rzecznik Prasowy ZZPT TVP S.A. Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz