4.09.2012 Spór zbiorowy o honoraria i premie zadaniowe

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że rozpoczyna procedurę negocjacji w sporze zbiorowym, wszczętym w dniu  11.07.2012r. pismem Wizja/92/2012r.

Przypominamy, że nasze postulaty to:

– natychmiastowe zaprzestanie obniżania wynagrodzeń pracowników honoraryjnych oraz zadaniowych i przywrócenie ich do poziomu przynajmniej z roku 2011,

– anulowanie uchwał Zarządu TVP SA ze stycznia oraz czerwca 2012 r. o obniżeniu tych wynagrodzeń w sumie o 20 % oraz niepodejmowanie nowych decyzji o podobnych skutkach.

Będziemy zmierzać również do rozpoczęcie prac nad zmianami w regulaminie wynagradzania, polegającymi na urealnieniu nazw czynności i stawek minimalnych za ich wykonywanie oraz jednocześnie wyrównanie stawek w Oddziałach do poziomu stawek w Zakładzie Głównym.

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +3 (from 3 votes)
4.09.2012 Spór zbiorowy o honoraria i premie zadaniowe, 8.0 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz