5.11.2012 Czy to ostateczna zagłada wynagrodzeń?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r.

Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych przez Pana Mariusz Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność minimalnej stawki wynikającej z Regulaminu wynagradzania w celu ich akceptacji”.

W związku z powyższym zwracamy się o przekazanie Związkowi uchwały Zarządu TVP, na którą w tym piśmie powołuję się Pan Dyrektor Mariusz Pęciak.

Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, mówiących o akceptacji kosztorysów – w jakiejkolwiek formie – przez Dyrektora Biura Kontrolingu i Planowania.

Powyższe żądanie może skutkować również łamanie Regulaminu wynagradzania, który nie ustala maksymalnych stawek za przedmiotowe czynności. Zatem oczekujemy również odpowiedzi, na podstawie jakich przepisów spółki zostało sformułowane żądanie Biura Planowania i Kontrolingu?

Przypominany również, że w toczącym się sporze zbiorowym jednym z naszych postulatów jest uaktualnienie stawek minimalnych, które nie były weryfikowane od początku ich ustalenia.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
5.11.2012 Czy to ostateczna zagłada wynagrodzeń?, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz