9.11.2012 Pracodawca łamie Regulamin wynagradzania ?

Warszawa, dn. 9.11.2012r.

Wizja/121/2012

Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Informuje, że do dnia dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi od Pracodawcy na poniższe pismo z dnia 25.10.2012r. , dotyczące stawek honorariów i premii zadaniowych:

————————————————————————————————————————————————-

Pan Karol Pękul
z-ca Dyrektora BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych przez Pana Mariusz Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność minimalnej stawki wynikającej z Regulaminu wynagradzania w celu ich akceptacji”.

W związku z powyższym zwracamy się o przekazanie Związkowi uchwały Zarządu TVP, na którą w tym piśmie powołuję się Pan Dyrektor Mariusz Pęciak.

Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, mówiących o akceptacji kosztorysów – w jakiejkolwiek formieprzez Dyrektora Biura Kontrolingu i Planowania.

Powyższe żądanie może skutkować również łamanie Regulaminu wynagradzania, który nie ustala maksymalnych stawek za przedmiotowe czynności. Zatem oczekujemy również odpowiedzi, na podstawie jakich przepisów spółki zostało sformułowane żądanie Biura Planowania i Kontrolingu?

Przypominany również, że w toczącym się sporze zbiorowym jednym z naszych postulatów jest uaktualnienie stawek minimalnych, które nie były weryfikowane od początku ich ustalenia.

——————————————————————————————————————————————-

Naszym zdaniem próba wprowadzenia stawek maksymalnych za czynności twórcze i techniczne jest absolutnym złamaniem Regulaminu wynagradzania. Tego rodzaju regulacje mogą być wprowadzane jedynie na zasadzie porozumienia zmieniającego Regulamin między Pracodawcą a Związkami Zawodowymi.

Powstaje pytanie czy Pracodawca, próbując jednostronnie wprowadzić nowe regulacje płacowe, chce doprowadzić do sytuacji, kiedy pracownicy twórczy i techniczni zaczną zwalniać się sami czy może jest to próba wywołania strajku wśród załogi.

Stawki minimalne, zawarte w Regulaminie wynagradzania, wprowadzonym 10 lat temu, absolutnie nie mają związku żadnego z obecną rzeczywistością. Zdezaktualizował się również zasadniczo sposób nazwania czynności twórczych i technicznych, brak jest zupełnie podziału czynności na gatunki programowe.

Związek wystąpił do Pracodawcy w ramach prowadzonego sporu zbiorowego o aktualizację tych zapisów. Narzucanie w tej sytuacji dziesięciokrotności stawek minimalnych pismem wewnętrznym Dyrektora Biura Kontrolingu i Planowania, jako maksymalnej dopuszczalnej wysokości wynagrodzeniem jest jawnym pogwałceniem obowiązującego Regulaminu wynagradzania.

Żądamy natychmiastowego zajęcia stanowiska przez Pracodawcę w tej sprawie (do dnia 16.11.2012r.)

Z poważaniem

Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu
ZZPT TVP SA Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
9.11.2012 Pracodawca łamie Regulamin wynagradzania ?, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz