30.11.2012 Nie było mobbingu – Przewodniczący Komisji. Był ewidentny mobbing – przedstawiciel Rady Pracowników w Komisji.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że w dniu dzisiejszym w OTVP Rzeszów Przewodniczący Komisji antymobbingowej, z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pan Karol Pękul, przedstawił Pracownikom skarżącym protokół, będący wynikiem prac Komisji.

Protokół stwierdza, że w przedmiotowych przypadkach nie doszło do mobbingu.

Zdanie odrębne do protokołu złożył Pan Marcin Kunicki, przedstawiciel Rady Pracowników. Jego zdaniem, w kilku z siedmiu spraw, Pracownicy byli poddani ewidentnemu mobbingowi. Skarżący nie przyjęli do wiadomości zasadniczego protokołu, stwierdzając, że jest on niepełny, pomija istotne kwestie, nie polega na prawdzie.

ZZPT TVP S.A. Wizja uważa, że Przewodniczący Komisji naruszył procedury, przygotowując jedno zbiorcze orzeczenie. Zdaniem Związku każda sprawa powinna w procedurze antymobbingowej być traktowana indywidualnie, a każdy ze skarżących powinien otrzymać indywidualne rozstrzygnięcie.

Pracownikom nie przekazano kopii protokołu.

W dniu 26.11.2012r. Związek wystąpił do Prezesa Zarządu TVP S.A., Pana Juliusza Brauna, z zawiadomieniem o próbie wpływania przez Przewodniczącego Komisji na postępowanie skarżących Pracowników, polegające na próbie wymuszenia na nich wycofania skarg. Związek przedstawił Prezesowi materialne dowody manipulacji, jakiej poddani zostali poszkodowani. Obecnie oczekujemy na reakcję Prezesa Brauna.

Mariusz Jeliński

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP S.A. Wizja

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 6.4/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -4 (from 8 votes)
30.11.2012 Nie było mobbingu - Przewodniczący Komisji. Był ewidentny mobbing - przedstawiciel Rady Pracowników w Komisji., 6.4 out of 10 based on 5 ratings

Napisz komentarz