10.12.2012 Obniżenie wynagrodzeń za Teatr TV „Iluzje”

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.

L.dz. Wizja/140/2012

 

Pani Elżbieta Ponikło

Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja zwraca się o poinformowanie Związku o powodach obniżenia o 30 % wynagrodzeń honoracyjnych ekipy realizującej w dniu 19.11.2012r. spektakl Teatru Telewizji pt. Iluzje.

Teatr Telewizji Na Żywo funkcjonuje, jako cykl, od ubiegłego roku. Ekipa realizacyjna jest za każdym razem oddelegowana przez dyrektora APT do dyspozycji Agencji Filmowej.

Przed rozpoczęciem cyklu (w ubiegłym roku) ustalono stawki realizacyjne dla ekipy, które dotąd były niezmienne. Przed rozpoczęciem ostatniego spektaklu w dniu 19-go listopada ekipa, zgodnie z Regulaminem wynagradzania, została poinformowana przez kierownika produkcji, że zostało zawarte i podpisane porozumienie na realizację tego Teatru na niezmienionych warunkach.


Po spektaklu kierownik produkcji skierował kosztorys do realizacji wypłat, jak zapewnia podpisany przez Panią Dyrektor Agencji Filmowej. Po dziesięciu dniach od realizacji czyli 29-go listopada Agencja Filmowa wycofała kosztorys i dokonała znacznych cięć finansowych wszystkim pracownikom honoracyjnym oddelegowanym z APT (w zróżnicowany sposób, nawet o około 30% ustalonej stawki).

Dyrektor APT poinformował ekipę, że strona finansowo – honoracyjna w tej realizacji należy do Agencji Filmowej i obniżka była wynikiem decyzji dyrekcji tej Agencji.


Jest to działanie niezgodne z Regulaminem pracy, który mówi jasno, że pracownik otrzymuje informację o wynagrodzeniu przed rozpoczęciem zadania. Oznacza to, że nie można – bez określonego w zasadach systemu producenckiego powodu – zmieniać ustalonych wynagrodzeń – chyba, że nastąpiło jakieś uchybienie w wykonaniu zadania.


Taka sytuacja nie miała miejsca w przedmiotowej sprawie. Nikt nie wyrażał wobec ekipy krytycznych uwag o wykonanej pracy, wręcz odwrotnie – w rozmowach, które miały miejsce tuż po zakończeniu emisji, bardzo wysoko oceniono realizację spektaklu „Iluzje”. Od redakcji i producenta, a także Prezesa ekipa otrzymała gratulacje. W ocenach widowiska podkreślano, że przeniesienie – czyli wersja zaprezentowana w telewizji – podniosła jego walory artystyczne.

Prosimy zatem do wyjaśnienia sprawy i wypłacenia ekipie realizacyjnej honorariów w ustalonej przed rozpoczęciem pracy wysokości.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
10.12.2012 Obniżenie wynagrodzeń za Teatr TV "Iluzje", 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz