10.12.2012 Dlaczego Biuro Kontrolingu i Planowania ręcznie steruje honorariami i premiami zadaniowymi ?

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.

L.dz. Wizja/139/2012

Pani Elżbieta Ponikło

Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, w imieniu członków zrzeszonych w Sekcji Realizacji i Scenografii oraz Sekcji Operatorów Kamer, zwraca się o wyjaśnienie, czy proponowane zmiany w systemie wynagradzania pracowników honoraryjnych są zgodne z Regulaminem pracy obowiązującym w TVP.


Naszym zdaniem Pracodawca przekracza swoje uprawnienia, zmieniaj
ąc w tak drastyczny sposób obowiązujące zasady. System producencki, obowiązujący do dnia dzisiejszego w TVP, nie przewiduje ograniczeń czy korekt kosztorysów przez Biuro Planowania i Kontrolingu.

Czy osoby zatrudnione w Biurze posiadają wystarczające kompetencje i uprawnienia twórcze, by w sposób właściwy ocenić wkład pracy danego pracownika w efekt końcowy, jakim jest program? Z pewnością zaś wszystkie obecnie zatrudnione osoby na stanowiskach twórczych w APT czyli głównej komórce produkującej programy dla TVP, posiadają wyższe wykształcenie (z reguły studia artystyczne) i – jako odpowiednio wykwalifikowane – mogą brać udział w realizacjach dla potrzeb anten. Według wszelkich reguł zawodowców powinni oceniać – a także wyceniać – również zawodowcy czyli osoby, które znają i rozumieją specyfikę danego zawodu i są w stanie w sposób kompetentny ocenić wkład w powstanie efektu finalnego czyli programu.

Chcemy zwrócić też uwagę, że honoraria stanowią GŁÓWNE ŹRÓDLO utrzymania pracowników twórczych, a nie są jedynie dodatkiem do pensji (w tej grupie zawodowej – 1200zł. brutto).

Polityka firmy, polegająca na systematycznym obniżaniu honorariów, powoduje gwałtowny spadek ochodów grupy twórczej. Decyzje te podejmowane są na kolejnych, nowych poziomach decyzyjnych Spółki, dotychczas był to zarząd, dyrektor finansowy anteny, kierownik redakcji, dyrektor agencji, teraz dodatkowo dochodzi dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu. Wprowadzenie stawek nowego taryfikatora przez Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu odbyło się w sposób – naszym zdaniem – nieuprawniony. Regulamin pracy nie definiuje bowiem stawek maksymalnych honorariów i premii zadaniowych, a Uchwała Zarządu TVP S.A. o zasadach wewnętrznego systemu producenckiego nie przewiduje żadnej ingerencji Biura w kosztorysy konkretnych Produkcji. Te działania doprowadzą do spadku w sumie o 60 % na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Jest to sytuacja absolutnie zagrażająca bytowi grup realizatorów i operatorów kamer. Tak drastyczny spadek przychodów w jednej, ściśle określonej grupie pracowniczej, przy jednoczesnym angażowaniu nowych osób z wysokimi i kosztownymi dla Spółki kontraktami wygląda wręcz na dyskryminację.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz