10.12.2012 Wniosek o zawieszenie klauzuli konkurencyjności

Warszawa, dn. 10.12.2012 r.

L.dz. Wizja/136/2012

Pani Elżbieta Ponikło

Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja pozostaje na stanowisku, że temat rezygnacji z klauzul konkurencyjności dla pracowników twórczych lub technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej TVP i podniesienia poziomu produkcji wewnętrznej (na podobnych zasadach, jak w okresie lipiec-sierpień 2012 r.) może stanowić przedmiot sporu zbiorowego.

ZZPT TVP S.A. Wizja reprezentuje pogląd, że ta kwestia jest jednym z istotnych elementów warunków pracy, a z powodu powszechności stosowania w TVP S.A. zakazu konkurencji do przeważającej liczby pracowników twórczych, stanowi przedmiot zbiorowych interesów pracowników. Z tego zaś powodu powinna być objęta sporem zbiorowym, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Kwestia zasadności stanowiska Pracodawcy, który odrzuca ten pogląd, będzie przedmiotem dalszych rozmów na etapie mediacji w sporze zbiorowym i analizy prawnej.

Jeśli Pracodawca nie chciał jednak podjąć rozmów na ten temat w sporze zbiorowym,

ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się do Pracodawcy w zwykłym trybie o zawieszenie obowiązywania klauzul o zakazie konkurencji dla pracowników twórczych i technicznych, przynajmniej do czasu odzyskania stabilności finansowej Spółki i zwiększenia wolumenu produkcji wewnętrznej, jak to miało miejsce w miesiącach wakacyjnych 2012r.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz