26.11.2012 Związek nie będzie udzielał informacji o członkach

Warszawa, dn.26.11.2012 r.

L.dz.Wizja/130/2012

Pan Karol Pękul

z-ca Dyrektora BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja uprzejmie informuję, że od dnia dzisiejszego nie będzie przekazywał pracodawcy imiennej listy wszystkich osób bronionych.

Stanowisko Związku wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w powiększonym składzie siedmiu sędziów syg.akt III/PZP 6/12 w dniu 21 listopada 2012 roku.

Sąd Najwyższy uznał, że odmowa przekazania przez Związek informacji o wszystkich osobach objętych przez niego obroną nie zwalnia firmy z obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzeń osób zatrudnionych na czas nieokreślony.

Sąd Najwyższy dokonał reinterpretacji art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz 854 z późn. zm.). Wykładnia tego przepisu musi opierać się z uwzględnieniem ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz orzecznictwia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z art. 23 wspomnianej ustawy wynika, że pozyskiwanie takich danych jest dopuszczalne w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Jednocześnie informacje takie mogą być zbierane tylko do zgodnych z prawem celów i adekwatne do nich. W omawianym przypadku jest nim konieczność konsultowania wypowiedzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony, a nie przekazywanie pracodawcy informacji o łącznej liczbie osób, których broni dana organizacja związkowa. W praktyce wiedza o tym, kogo reprezentuje Związek Zawodowy, może stać się nieoficjalnym kryterium zwolnień.

Dlatego Sąd Najwyższy podkreślił, że pracodawca nie ma podstawy do domagania się imiennej listy takich pracowników. Jeśli wystąpi o nią, a związek odmówi, nie zwalnia to pracodawcy ze współdziałania z organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących pracowników, a więc także z obowiązku konsultowania zwolnienia osoby zatrudnionej na czas nieokreślony.

Takie samo stanowisko w trakcie rozprawy zajęła także Prokuratura Generalna.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz