29.11.2012 Dlaczego BKiP ingeruje w wynagrodzenia? cd.

Warszawa, dn. 29.11.2012 r.

L.dz. WIZJA/131/2012

Pan Karol Pękul

z-ca Dyrektora BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w odpowiedzi na pismo BZZL/4960/2012 zwraca uwagę, że nie udzielił Pan odpowiedzi Związkowi na poniższe, zawarte w naszym wystąpieniu, pytanie:

Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam żadnych zapisów, mówiących o akceptacji kosztorysów – w jakiejkolwiek formie – przez Dyrektora Biura Kontrolingu i Planowania.

Ponadto, wbrew temu, co Pan pisze, decyzja Zarządu TVP S.A., jeśli jej skutkiem jest ustanowienie stawek maksymalnych honorariów i premii zadaniowych, stoi zdecydowanie w sprzeczności z Regulaminem wynagradzania. Tylko w wypadku, gdyby jej skutki sprowadzałyby się do sprawozdawczości, nie byłaby ona złamaniem tego Regulaminu. Praktyka zaś pokazała, że Pani Dyrektor Agnieszka Dejneka, ingeruje w poszczególne stawki, w konkretnych produkcjach, nakazując ich obniżanie, do czego jest nieuprawniona.

W dniu 20.11.2012r. Związek wystąpił z mailem do Pani Dyrektor w sprawie obniżenia przez Nią stawek w produkcji kabaretowej w Poznaniu:

Szanowna Pani,

zwracam się z pytaniem, jako Wiceprzewodniczący ZZPT TVP SA Wizja w imieniu członków Związku, biorących udział w produkcji Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz Kabaretu Hrabi w dniach 2, 3. 12.2012 r. o powód obcięcia przez Panią stawek honorariów i premii zadaniowych o 100 do 300 zł. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie na podstawie jakich przepisów wewnętrznych Spółki jest Pani upoważniona do takiego działania? O ile wiadomo Związkowi nie przewiduje takiej możliwości ani Regulamin systemu producenckiego, ani Regulamin wynagradzania.

Z poważaniem

Jacek Dybowski

Do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Związek zwraca się zatem o pilną odpowiedź, dlaczego łamane są regulacje wewnętrznego systemu producenckiego, który nie przewiduje żadnej roli Biura Planowania i Kontrolingu w ustalaniu wysokości poszczególnych pozycji honorariów i premii zadaniowych poprzez bezpośrednią ingerencję w kosztorysy audycji?

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz