25.02.2013 A jednak obniżacie nam wynagrodzenia…

Warszawa, dn. 25.02.2013 r.

L.dz. Wizja/9/2013​

Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL


Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja akceptuje kandydaturę mediatora zaproponowanego przez Panią Dyrektor w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r.

Jednoczenie pozostajemy na stanowisku, że dane o średnich wynagrodzeniach w zawodach twórczych, przedstawione przez Pracodawcę w ramach rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r. daleko odbiegają od rzeczywistości. Pismo Pracodawcy z THK/153/2013 z dnia 8.01.2013r. nie wnosi żadnych wyjaśnień w tej kwestii.

Zatem, przed rozpoczęciem etapu mediacji, zwracamy się o zaprezentowanie Związkowi następujących danych:

1. Informacji o wysokości honorariów i premii zadaniowych w zawodach realizator programu, realizator światła, realizator dźwięku, operator kamery, KTA, realizator techniczny wizji, realizator techniczny światła, kierownik produkcji za jeden odcinek w styczniu lat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 w następujących programach publicystycznych:
– KAWA CZY HERBATA TVP 1
– PYTANIE NA ŚNIADANIE TVP 2.

2. Informacji o wysokości honorariów i premii zadaniowych w zawodach realizator programu, realizator światła, realizator dźwięku, operator kamery, KTA, realizator techniczny wizji, realizator techniczny światła, kierownik produkcji , charakteryzator, wydawca , prowadzący, autor informacyjnego materiału filmowego, montażysta, operator obrazu, operator dźwięku za jeden odcinek lub dzień zdjęciowy (APAI) w styczniu lat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 w następujących programach informacyjnych:
– WIADOMOŚCI TVP 1
– SERWIS INFO TVP INFO
– TELESKOP, TELEKURIER OTVP POZNAŃ
– AKTUALNOŚCI OTVP RZESZÓW

3. Informacji o wysokości honorariów i premii zadaniowych w zawodach realizator programu, realizator światła, realizator dźwięku, operator kamery, KTA, realizator techniczny wizji, realizator techniczny światła, kierownik produkcji za jeden odcinek w styczniu lat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 w następujących programach rozrywkowych:
– JAKA TO MELODIA TVP 1
– SZANSA NA SUKCES TVP 2
– SYLWESTER Z DWÓJKĄ TVP 2 (grudzień poszczególnych lat)

Jedynie dane zaprezentowane w ten sposób dadzą obraz systematycznego obniżania wynagrodzeń twórczych i technicznych. Każdy inny sposób prezentacji będzie zaciemnieniem rzeczywistego obrazu.

ZZPT TVP SA Wizja zwracał się też do Pracodawcy w ramach prowadzonego sporu o zawieszenie obowiązywania klauzuli konkurencyjności dla pracowników twórczych i technicznych do czasu uzyskania przez TVP stabilnych źródeł finansowania. Pracodawca uwzględnił prośbę Związku, ograniczając jednak termin obowiązywania tego zawieszenia do 31.03.2013 r.

Związek stoi na stanowisku, że termin ten nie jest wystarczający. Zwracamy się zatem o przedłużenie zawieszenia klauzuli konkurencyjności do 31.12.2013r. Z publicznych deklaracji przedstawicieli rządu wynika bowiem, że dopiero z początkiem 2014 roku prawdopodobnie zmieni się sposób finansowania mediów publicznych, co bezpośrednio przełożyć się może na wzrost wolumenu produkcji w TVP.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)

Napisz komentarz