19.06.2013 Odpowiadamy Przewodniczącemu Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Warszawa,  19.06.2013 r.

L.dz. Wizja/46/2013

 

Mr. Mogens Blicher-Bjerregård            

President of The European Federation of Journalist

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Z wielką wdzięcznością przyjęliśmy Pański list do władz TVP SA, upominający się o dziennikarstwo pojmowane jako dobro publiczne oraz o poszanowanie dla sensu działalności Telewizji Polskiej, którym jest tworzenie programów spełniających wymogi misji publicznej. Dziękujemy, że przypomina Pan Zarządowi TVP S.A. jakie warunki są niezbędne, by zachowana była niezależność dziennikarska i pluralizm przekazu, a także zwraca Pan uwagę na łamanie praw pracowniczych.

Składając nasze podziękowanie za wyrażone przez Pana stanowisko, które całkowicie podzielamy, przychodzi  nam  z najwyższym zażenowaniem, korygować  odpowiedź jakiej  na Pański list udzielił dr Juliusz Braun.

ZZPT „:Wizja” nie jest jedynie jednym z 23 związków zawodowych działających w telewizji – jak pisze Juliusz Braun, ale jest jednym z trzech reprezentatywnych związków, a zarazem jedynym, który zrzesza wszystkie zawody twórcze. Tak więc, zarówno liczebność ZZPT „Wizja” jak i przynależność zawodowa jego członków, w sposób szczególny daje mu tytuł do publicznego występowania przeciwko zamierzonemu przez pracodawcę wyprowadzeniu poza telewizję 4 grup zawodowych, a w tym dziennikarzy.

Gdy Prezes Juliusz Braun pisze: „Zaznaczyć też pragnę, iż specyfika całego polskiego rynku medialnego, w tym jego części opiniotwórczej, polega na tym, iż znacząca (często znacznie ponad połowa) część materiałów dziennikarskich powstaje poza redakcjami, w procesie freelancerskim. Dotyczy to zarówno prasy, jak i stacji radiowych oraz telewizyjnych.” – dopuszcza się manipulacji. Bowiem niemal wszyscy dziennikarze, operatorzy i montażyści, którzy nie są etatowo związani z żadną redakcją, decyzji tej nie podejmowali z własnego wyboru. Zwolniono ich wcześniej z etatu, często zmuszając do podpisania wypowiedzenia w zamian za obietnicę współpracy w trybie freelancerskim. Bardzo wielu młodych pracowników nigdy nie miało nawet szans na etat, choć praca ich oraz tryb jej wykonywania, nosi oczywiste znamiona pracy etatowej. Proceder ten, który jest ewidentnym przejawem łamania praw pracowniczych, trwa od kilkunastu lat i jest procesem wymuszanym przez pracodawcę. Zatem zarzucenia dziennikarzom z SDP jakoby „bezkrytycznie powtarzali” gołosłowne zarzuty ZZPT „Wizja”, odsłania nie tylko brak szacunku dla dziennikarzy, ale także wpisuje się w retorykę manipulacji.

Opinia Juliusza Brauna jakoby: „Podstawowym założeniem tego planu jest systemowe przemodelowanie wybranych funkcji i procesów wewnętrznych, przy jednoczesnej maksymalnej dbałości o dobro pracowników” jest wypowiedzią całkowicie gołosłowną, bowiem Zarząd TVP SA do tej pory nie przedłożył żadnych analiz i symulacji zarówno pełnych kosztów  przeprowadzenia restrukturyzacji, źródeł jej finansowania, konsekwencji dla oferty programowej jak i ryzyka tak prowadzonej restrukturyzacji. Pracodawca nie przedstawił też celu, który chce uzyskać, modelowej struktury zarządczej, ani też zadań, które zostaną powierzone np. redaktorom pozostającym w TVP SA. Zdaniem ZZPT „Wizja” istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pieniądze publiczne (zarówno z budżetu państwa, jak i z abonamentu, zostaną przekazane prywatnemu podmiotowi zewnętrznemu. Poza tym, telewizja posiłkować się będzie produkcją zewnętrzną, która zawsze jest droższa od wewnętrznej. To wszystko budzi najwyższy niepokój, stoi w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce zapisami prawnymi i nawet gdy pracodawca powołuje się na literę prawa, to łamie jej ducha. Dlatego czujemy się w obowiązku napisać niniejsze sprostowanie wypowiedzi Prezesa TVP SA, z dnia 27 maja 2013 roku tym bardziej, że wprowadza ono w błąd Pana Przewodniczącego oraz opinię publiczną.

Z poważaniem

Barbara Markowska-Wójcik Przewodnicząca Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

Jacek Dybowski Wiceprzewodniczący Zarządu ZZPT TVP SA Wizja

efj1

efj2

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 3 votes)
19.06.2013 Odpowiadamy Przewodniczącemu Europejskiej Federacji Dziennikarzy, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz