21.10.2013 Prostujemy…

Prostujemy informacje podane przez Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP w informacji PAP z dnia  21.10.2013r.

Wypowiedzi Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP cytowane przez PAP, dotyczące sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja i ewentualnego strajku wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Otóż Panowie:

Podstawowym postulatem Związku w sporze zbiorowym wszczętym 7.09.2009r. przez ZZPT TVP SA Wizja jest uporządkowanie sytuacji zatrudnienia w TVP SA m.in. poprzez bezwzględne przestrzeganie § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A., zaprzestanie łamania art. 22 Kp na masową skalę oraz zaprzestanie przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych, jako pośredników dla dostarczenia usług w podstawowym zakresie działalności Spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarz, realizator audycji, światła, dźwięku, operator kamery, operator obrazu, operator dźwięku, montażysta, kierownik produkcji, realizator technicznego wizji, dźwięku, światła, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych.

A czymże jest według Szanownych Panów dostarczanie usług przez zewnętrzną firmę w zawodach takich, jak dziennikarz, montażysta, grafik i charakteryzator, jak nie outsourcingiem właśnie ??? Panie Rzeczniku, Panie Przewodniczący więcej pracy należy włożyć w zapoznanie się z materiałami źródłowymi. Wszystkie dostępne są na naszej stronie. My przewidzieliśmy kierunek działań kolejnych zarządów TVP już w 2009r.  Już wówczas w Oddziałach Terenowych doszło do wyprowadzenia pracowników twórczych. Tyle, że tam zaczęto od realizacji filmowej i telewizyjnej. W inny sposób doprowadzono do klasycznego outsorcingu. To, co dzieje się teraz jest finałem, rozpoczętego wtedy procesu.

Obecne działania Zarządu TVP są wprost sprzeczne z podstawowym postulatem Związku w sporze zbiorowym: W TVP W ZAWODACH TWÓRCZYCH I TECHNICZNYCH POWINNO ISTNIEĆ WYŁĄCZNIE ZATRUDNIENIE ETATOWE. Zaś słynna uchwała Zarządu TVP nr 333 wskazuje wyraźnie na dążenie pracodawcy do  przeniesienia tych zadań do firm zewnętrznych, a nawet to przeniesienie w 4 obszarach sankcjonuje.

Choć przedmiot sporu zbiorowego z 7.09.2009r. formułowany był w trochę innej rzeczywistości, wyraźnie widać, że wychodził w przyszłość.

Sytuacja wtedy była taka: pracodawca zatrudniał w masowej skali osoby na umowach cywilnoprawnych, łamiąc ich prawa pracownicze, jako że praca tych osób wypełniała znamiona stosunku pracy. Jednocześnie zatrudniając je w ten sposób, łamał prawa pracowników tj. zapisy w Regulaminie pracy o pierwszeństwie przydzielania zadań pracownikom etatowym. Powodował tym ogromne, trwające do dziś, napięcia w relacjach pracowników etatowych i współpracowników.

Dodatkowo stosowana była kolejna forma zatrudnienia w postaci firm jednoosobowych i  innych, które dostarczały usługi w zawodach twórczych i technicznych. Wielokrotnie pracodawca sugerował pracownikom oddanie etatu w zamian za zatrudnienie ich, jako firm. Reasumując, przedmiot sporu zbiorowego został  skonstruowany tak, aby obejmował wszystkie te zagadnienia. Tylko rozwiązanie tych kwestii RAZEM dawało szanse na uporządkowanie sposobu zatrudnienia w TVP. Żądaliśmy i żądamy, aby w zawodach twórczych i technicznych istniało wyłącznie zatrudnienie etatowe, aby wyeliminować  umowy śmieciowe oraz aby niemożliwe było zatrudnianie firm zewnętrznych, które usługi w tych zawodach dostarczają. Zwłaszcz, że posiadamywłasną, wysoko wykwalifikowaną kadrę. Naszą intencją było i jest to, aby pracodawca wiedział ilu pracowników etatowych potrzebuje, a jeżeli potrzebuje nowych, zatrudniał ich WYŁĄCZNIE na umowach o pracę. Te założenia CO DO ZASADY WYKLUCZAJĄ OUTSOURCING.

Pracodawca w toku sporu zbiorowego konsekwentnie kwestionował uprawnienia Związku do zajmowania się sprawami łamania art. 22 Kp i wykazywał, że pozostałe tematy sporu zbiorowego, jak np. nierówność wynagrodzeń w Oddziałach Terenowych w stosunku do Zakładu Głównego, są niezasadne, gdyż taka sytuacja nie ma miejsca.

Zatem z przedmiotu sporu zbiorowego pozostał jeden temat główny, którym jest  ZAPRZESTANIE PRZEZ PRACODAWCĘ KORZYSTANIA Z FIRM ZEWNĘTRZNYCH, JAKO POŚREDNIKÓW DLA DOSTARCZANIA USŁUG W ZAWODACH TWÓRCZYCH I TECHNICZNYCH. A TYM M.IN JEST OUTSORCING.

(Sytuację w sporze najlepiej ilustruje protokół rozbieżności w mediacjach w sporze zbiorowym, który dołączmy do tego komunikatu.)

Panie Przewodniczący NSZZ Solidarność TVP, zatem Pana twierdzenia, jakoby w sporze zbiorowym ZZPT TVP SA Wizja nie było mowy o outsourcingu jest albo wyrazem złej woli, albo brakiem zrozumienia pojęć.

Panie Rzeczniku, odnosząc się zaś do Pana słów, że „dopisywanie postulatów jest nielegalne”, pragniemy zauważyć, że nielegalne może być co najwyżej organizowanie strajku bez przejścia procedury określonej w ustawie o sporach zbiorowych. Związek w tym sporze przeszedł 4-letnie rozmowy z pracodawcą, które ze względu na postawę pracodawcy należy określić, jako uporczywe lekceważenie strony społecznej. Ukoronowaniem tego działania było wycofanie się przez Panią Ger z podjętych  przez pracodawcę, w listopadzie 2012r.,   zobowiązań tj. utworzenia wspólnych komisji ds. zmian w regulaminach pracy i wynagradzania, co przybliżało porozumienie, a więc zakończenie sporu. Stało się wręcz odwrotnie: Pani Ger zwodziła Związek, aby wreszcie wyjść z pomysłem outsourcingu.  Związek wypełnił wszelkie ustawowe zobowiązania do przeprowadzenia legalnego strajku.

Dodawanie postulatów strajkowych nie stoi w sprzeczności z prawem. Obrazuje jedynie nową rzeczywistość, obejmujac całość aktualnych problemów. Te postulaty nie są nielegalne . Co najwyżej pracodawca po prostu może nie wziąć ich pod uwagę, choć naszym zdaniem powinien ze względu na napiętą atmosferę w załodze. Nie może zaś pominąć głównego przedmiotu sporu zbiorowego. Bezprawne – Panie Rzeczniku – jest zaś na pewno uporczywe posługiwanie się kłamstwem w celu podważenia autorytetu Związku Zawodowego.

Polecamy obu Panom naukę czytania ze zrozumieniem. Na marginesie – dziwi nas również, że wypowiedzi obu Panów są tak zbieżne. Przypadek?

ZZPT TVP SA Wizja

proto4

proto5

proto6

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 3 votes)
21.10.2013 Prostujemy..., 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz