29.10.2013 Komunikat nr 7 Komitetu Strajkowego

Komunikat Komitetu Strajkowego w sprawie udziału pracowników w strajku – aspekty prawne.

Niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym i zakończenie tego sporu podpisaniem protokołu rozbieżności uprawnia pracowników do podjęcia akcji strajkowej. Strajk będzie legalny w świetle art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Za organizację i przebieg strajku odpowiedzialny jest wyłącznie Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w Warszawie. Żaden z pracowników biorących udział w strajku nie może być z tego powodu pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności.

Inne związki zawodowe mogą poprzeć strajk organizowany przez ZZPT TVP S.A. Wizja w dowolnej formie, np. poprzez zachęcanie swoich członków do czynnego uczestnictwa w akcji strajkowej. Włączenie się do pracy Komitetu Strajkowego przedstawicieli innych organizacji związkowych nie jest sprzeczne z żadnymi  przepisami prawa.

Udział w strajku jest indywidualnym, uprawnieniem każdego pracownika i pozostaje niezależny od przynależności związkowej.

Udział w strajku mogą wziąć wszyscy pracownicy, niezależnie od tego czy są członkami ZZPT TVP S.A. Wizja, członkami innych związków zawodowych czy też nie są członkami żadnego związku zawodowego. Strajkować może każdy pracownik, który uważa, że jego pracownicze interesy zostały naruszone poprzez niespełnienie przez Pracodawcę postulatów podnoszonych w sporze zbiorowym. Prawo do udziału każdego pracownika w strajku wynika z art. 2 powołanej wyżej ustawy, gdyż związek Zawodowy, przystępując do sporu zbiorowego, reprezentuje interesy nie tylko swych członków, ale wszystkich pracowników. Dlatego wszyscy mogą poprzeć postulaty, przyłączając się do strajku.

Uczestnictwo w strajku jest osobistym prawem każdego pracownika. Udział jest całkowicie dobrowolny. Pracownik może przyłączyć się do strajku od początku lub w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Może też w każdym czasie zrezygnować z czynnego udziału w strajku.

Za czas udziału w strajku pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -1 (from 1 vote)

Napisz komentarz