31.10.2013 Komunikat Centrum Informacji TVP

Informacja w sprawie postulatów Komitetu Strajkowego będących przedmiotem spotkania Komitetu z Prezesem Zarządu TVP S.A. 30 października 2013 r.

Centrum Informacji TVP przekazuje następujący komunikat: Przedmiotem spotkania Prezesa Zarządu z Komitetem Strajkowym było 13 postulatów opublikowanych 14 października br. przez Komitet w Liście Otwartym do Prezesa.

Większość postulatów stanowiło przedmiot toczącego się od 2009 roku sporu zbiorowego, a jeden dotyczył planowanego outsourcingu usług związanych z produkcją programów telewizyjnych.

W zakresie 12 postulatów przedstawionych w Liście, Prezes Zarządu jest otwarty na ich negocjowanie bez żadnych warunków wstępnych, wykorzystując w tym celu wszelkie możliwe drogi postępowania, w tym w szczególności wypracowywany układ zbiorowy pracy, który w swej specyfice pozwala na rozwiązanie większości zgłoszonych problemów w sposób kompleksowy, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w Telewizji Polskiej. Koncyliacyjne rozwiązanie zgłoszonych problemów jest możliwe, tym bardziej, że w odniesieniu do większości z nich, co wynikało z przebiegu spotkania, różnice stanowisk nie są fundamentalne, a częściowo stanowiska są nawet zbieżne.

W odniesieniu do planowanego outsourcingu usług, poszukiwanie kompromisowych rozwiązań w drodze rokowań pozostaje aktualne i możliwe. Dotyczy to w szczególności uprawnień pracowników, którzy w wyniku tego przedsięwzięcia przejdą do nowego pracodawcy w trybie i na zasadach określonych w art. 23(1) Kodeksu pracy i gwarancji z tym związanych oraz kwestii partycypacji przedstawicieli strony społecznej w monitoringu procesu, w szczególności w aspekcie przestrzegania praw pracowniczych.

W ślad za ustaleniami ze spotkania, szczegółowe stanowisko pracodawcy w odniesieniu do każdego postulatu zostanie ogłoszone 4 listopada br.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na fakt, że zastosowanie licencjonowanych testów psychometrycznych w Procedurze Promocji Stanowiskowych wzbudza nadal wielkie emocje, czemu strona społeczna dała wyraz podczas spotkania, Prezes Zarządu, mimo przekonania co do wartości metodologicznej tych narzędzi, podjął decyzję o ich wycofaniu z prowadzonej ewaluacji. Oznacza to, że w etapie badań testowych wyniki dwóch z trzech testów nie będą brane pod uwagę, a zatem nie będą one miały wpływu na decyzje personalne w zakresie promocji.

Centrum Informacji TVP

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -4 (from 4 votes)

Napisz komentarz