20.12.2013 Stop manipulacji

Pani Ewa Ger
Dyrektor BZKL
Zarząd Organizacji Zakładowej w TVP Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA stwierdza, iż w komunikacie do Pracowników, dotyczącym proponowanej przez pracodawcę metody wyliczenia podstawy nagród jubileuszowych, posłużyła się Pani manipulacją w prezentacji danych tak, aby Pracownicy odnieśli wrażenie, że reprezentatywne związki zawodowe działają na niekorzyść Pracowników. Nie ma naszej zgody na stosowanie przez Panią tego rodzaju metod.
Reprezentatywne związki zawodowe nie wyraziły zgody na proponowaną zmianę wyliczenia podstawy nagrody jubileuszowej w tym roku dwukrotnie, ponieważ:
– za pierwszym razem została ona przemycona razem ze zmianami w regulaminie wynagradzania, które sankcjonowały outsourcing dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików czyli wprowadzały stanowiska koordynatorów
– za drugim razem propozycja została przedstawiona w sposób nie będący częścią negocjowanego właśnie zakładowego zbiorowego układu pracy, co oznaczyłoby, że negocjacje te ze strony pracodawcy są czystą fikcją, związki bowiem domagają się zapisania wszelkich zmian w systemie wynagradzania w ramach jednolitego układu zbiorowego właśnie.
ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP dodatkowo informował pracodawcę w piśmie Wizja/85/2013 z dnia 19.09.2013r., że gotów byłby się zgodzić na proponowaną zmianę, pod warunkiem jednoczesnego podniesienia przez pracodawcę wynagrodzeń najniżej zarabiających Pracowników w następujący sposób:
– podniesienie płacy zasadniczej dla osób zarabiających poniżej 3000 zł o sumę 30%
– podniesienie płacy zasadniczej dla osób zarabiających powyżej 3000 zł, a poniżej średniej w TVP o sumę 20%.
Proponowana przez związek zmiana byłaby znacznie korzystniejsza dla Pracowników najniżej zarabiających niż zmiana zasad wypłacania nagród jubileuszowych, gdyż zyskiwaliby oni corocznie wzrost wynagrodzeń o co najmniej 12 000 zł, a nie jedynie raz na pięć lat otrzymywaliby wyższe nagrody. Jednak do dziś pracodawca nie odpowiedział na propozycję ZZPTiTMP Wizja.
Prawdziwe intencje pracodawcy, kryjące się za zmianą zasad wypłacania nagród jubileuszowych będą jasne, kiedy poznamy następujące dane:
– za jaki staż pracy zostały wypłacone nagrody zaprezentowane przez pracodawcę, jako średnia z 10 najniższych nagród w poszczególnych latach ?
– za jaki staż pracy zostały wypłacone nagrody zaprezentowane przez pracodawcę, jako średnia z 10 najwyższych nagród w poszczególnych latach ?
ile wynosiła suma wypłat nagród jubileuszowych wypłaconych w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) ?
ile wyniosłaby suma wypłat nagród jubileuszowych wypłaconych w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013), jeśli wyliczone zostałyby w sposób proponowany przez pracodawcę ?
ile kosztowałoby pracodawcę podniesienie najniższych wynagrodzeń w sposób proponowany przez związek w latach 2011, 2012, 2013 ?
o ile zmniejszyłaby się średnia w spółce po dokonaniu przez Panią outsourcingu 600 pracowników ?
o ile zmniejszy się liczba osób uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej, jeśli będzie brany pod uwagę jedynie staż pracy w TVP ?
– ilu pracowników otrzymało w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) nagrody jubileuszowe poniżej 150% średniej w spółce za 15 lat pracy, a ilu – powyżej ?
– ilu pracowników otrzymało w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) nagrody jubileuszowe poniżej 200% średniej w spółce za 20 lat pracy, a ilu – powyżej ?
– ilu pracowników otrzymało w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) nagrody jubileuszowe poniżej 250% średniej w spółce za 25 lat pracy, a ilu – powyżej ?
– ilu pracowników otrzymało w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) nagrody jubileuszowe poniżej 300% średniej w spółce za 30 lat pracy, a ilu – powyżej ?
– ilu pracowników otrzymało w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) nagrody jubileuszowe poniżej 350% średniej w spółce za 35 lat pracy, a ilu – powyżej ?
Pani komunikat jest kolejnym przykładem sposobu, w jaki pracodawca – manipulując danymi – chce osiągnąć korzyści dla budżetu spółki kosztem Pracowników.

Zarząd Organizacji Zakładowej w TVP

ZZPTiTMP Wizja
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 2 votes)
20.12.2013 Stop manipulacji, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz