6.02.2014 Strajk w pełni legalny!

Warszawa, dn. 6.02.2014 r.

L.dz. Wizja/8/2014,

Pan Juliusz Braun

Prezes Zarządu TVP S.A.

W odpowiedzi na pismo THK/554/2014 z dnia 6.02.2014 ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP informuje, że postulat strajkowy dotyczący zaprzestania działań restrukturyzacyjnych, polegających na przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę, o którym to przejęciu mowa w ogłoszonym przez TVP S.A. zamówieniu na usługi świadczone przez agencje informacyjne, oznaczonym symbolem 2013/S 244-424806, opublikowanym w Dz.U./S S244, 17/12/2013, 424806-2013-PL, tj. na usługi polegające na „Przejęciu świadczenia usług: dziennikarskich, grafiki komputerowej, montażu materiałów telewizyjnych i charakteryzacji wraz z przejęciem pracowników i współpracowników TVP S.A.” jest pojęciowo węższy i mieści się w ramach szerszego postulatu, będącego przedmiotem sporu zbiorowego, tj. postulatu „zaprzestanie przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych jako pośredników dla do-starczania usług w podstawowym zakresie działania Spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, montażysty, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych, a więc bezwzględnego przestrzegania § 3.1 Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A. czyli poprzez ostateczne zaprzestanie praktyki nadużywania zatrudnienia nie-pracowniczego w podstawowych zawodach z punktu widzenia zakresu działalności Spółki i zawarcia stosownego zapisu w Regulaminie Pracy”.

Strajk będzie prowadzony w obronie postulatu cytowanego w drugiej części poprzedniego zdania. Jako taki jest legalny, bo zgodny z art. 15 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Opublikowanie cytowanego zamówienia i prowadzenie procedury przetargowej jest tylko jednym z przejawów nie zrealizowania przez Pracodawcę postulatu będącego przedmiotem sporu zbiorowego.

Związek stanowczo wzywa do zaprzestania wszelkich działań utrudniających prowadzenie legalnej akcji strajkowej i uprzedza, że wykorzysta wszystkie środki prawne przeciwko osobom utrudniającym działalność związkową a w tym art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 2 votes)

Napisz komentarz