15.04.2014 Konferencja CZY TO POCZĄTEK PRYWATYZACJI TVP ?

W dniu 15.05.2014r. w siedzibie SDP odbyła się konferencja z udziałem m.in. Richarda Polacek’a, policy officer,  Uni global union, Media Entertainment & Arts oraz  Macieja Pacuły, eksperta Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE pt.

Czy jest to początek prywatyzacji telewizji publicznej?

czyli

Outsourcing corebussines’u  –

Zarząd TVP „w awangardzie” procesów zarządzania!

 

Przebieg konferencji:

1.      Powitanie  – red. Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (słuchaj)

2.      Rozpoczęcie i prowadzenie konferencji    red. Mariusz Jeliński, rzecznik prasowy ZZPTiTMP Wizja

 

3.      NIE MA ZGODY ZWIĄZKU NA DZIAŁANIA ZARZĄDU TVP

Najważniejsze działania ZZPTiTMP Wizja wobec decyzji Zarządu TVP S.A. o outsourcingu.

Zarząd TVP przyjął model telewizji publicznej, funkcjonującej wyłącznie jako emitent. Realizując  ten model:  nieustannie zwalnia,  outsource’uje, zmusza do samozatrudnienia pracowników twórczych – podstawowych z punktu widzenia roli telewizji publicznej, zastępuje ich rzeszą współpracowników, łamiąc art. 22 Kp.

Wprowadzenie – red. Barbara Markowska-Wójcik, Przewodnicząca Zarządu ZZPTiTMP Wizja (słuchaj)

Temat główny – (czytaj)

 

4.      DYREKTYWA 23 RADY EUROPY  POWSTAŁA W CELU OCHRONY PRACOWNIKÓW

Uchwała Zarządu TVP S.A. w sprawie outsourcingu w świetle unormowań dyrektywy 23 Rady Europy i art 23′ Kodeksu Pracy. Jakie zagrożenia rodzi podjęta przez Zarząd TVP decyzja o outsourcingu Pracowników?

 

red. Barbara Pawlak, sekretarz Zarządu ZZPTiTMP Wizja (słuchaj)

red. Barbara Pawlak, sekretarz Zarządu ZZPTiTMP Wizja (czytaj)

Krzysztof Kluj, radca prawny (słuchaj)

 

5.      CZY OUTSOURCING PARCOWNIKÓW TWÓRCZYCH FUNCJONUJE W UNII EUROPEJSKIEJ?

Rola i zadania publicznych nadawców telewizyjnych w polityce Unii Europejskiej i Rady Europy a zatrudnienie dziennikarzy, realizatorów, operatorów, montażystów i pracowników zawodów pomocniczych w świetle tych zadań i unijnego prawa pracy z uwzględnieniem szczególnej specyfiki pracy twórczej i technicznego wsparcia w sektorze audiowizualny

Richard Polacek, policy officer – Uni global union, Media Entertainment & Arts (słuchaj)

Richard Polacek, policy officer – Uni global union, Media Entertainment & Arts (czytaj)


Maciej Pacuła, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE (słuchaj)
                  

 

6.      ZARZĄD TVP, REALIZUJĄC MODEL EMITENTA, NARUSZA TEŻ INNE PRAWA PRACOWNICZE

Pozostałe naruszenia prawa pracy w TVP: wymuszanie samozatrudnienia, pozbawianie pracy pracowników etatowych, zatrudnianie rzeszy współpracowników z naruszeniem art. 22 KP.

Krzysztof Kluj, radca prawny (słuchaj)

 

7.      DZIENNIKARZ TELEWIZJI PUBLICZNEJ NIE MOŻE BYĆ PRACOWNIKIEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Zawód dziennikarz – wybrane problemy specyfiki dziennikarstwa telewizyjnego w kontekście prawa pracy i zatrudnienia w telewizji publicznej.

red. Adam Mokrzycki, OTVP Rzeszów, red. Anna Tomczyk, członek Zarządu ZZPTiTMP Wizja (czytaj)

 Maciej Pacuła, ekspert Komitetu Dialogu Społecznego sektora  audiowizualnego UE  (słuchaj)

 

8.      MODEL TELEWIZJI PUBLICZNEJ WEDŁUG ZZPTiTMP WIZJA

Zdania i rola telewizji publicznej w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem roli oddziałów regionalnych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i umacnianiu spójności oraz poczucia tożsamości  społeczności regionalnych i lokalnych i publicznej artykulacji ich problemów).

red. Agata Ławniczak, członek Zarządu ZZPTiTMP Wizja (czytaj)

 

9.  DYSKUSJA

10.  PODSUMOWANIE KONFERENCJI    red. Barbara Markowska-Wójcik, Przewodnicząca Zarządu ZZPTiTMP Wizja

 11.  ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI   red. Mariusz Jeliński, rzecznik prasowy ZZPTiTMP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -1 (from 1 vote)
15.04.2014 Konferencja CZY TO POCZĄTEK PRYWATYZACJI TVP ?, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz