2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014

Rada Nadzorcza TVP SA

Zarząd TVP SA

Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy.

Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z LeasnigTeam nie chcą udostępnić treści w/w regulaminów w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się pracownikom z ich treścią, a także nie chcą udostępnić kopii tych dokumentów jest skandaliczna i niedopuszczalna. Pracownik ma prawo dysponować tymi dokumentami w sposób swobodny, jako że stanowią one źródło prawa pracy.

Czy takie postępowanie ma swoje źródło w tym, że z przedstawionych pracownikom jedynie do wglądu dokumentów wynika, że nie są prawdą wielokrotne, wcześniejsze twierdzenia przedstawicieli TVP o zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy?

Przypominamy, iż zgodnie z kodeksem pracy:

Art. 772

§ 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.

§ 6. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 1042 § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

Art. 1043§ 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Zarząd LeasingTeam został pisemnie poinformowany o utworzeniu w LeasingTeam Zakładowej Organizacji ZZPTiTMP Wizja. W związku z powyższym żądamy natychmiastowego przesłania związkowi propozycji regulaminu pracy i propozycji regulaminu wynagradzania zgodnie z obowiązującym prawem oraz przystąpienia do ustalenia ich zapisów.

Związek informuje, że jeśli LeasingTeam nie wypełni niezwłocznie ustawowych obowiązków, złożymy doniesienie w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo pytamy, jakie zadania wykonują redaktorzy koordynujący z TVP, skoro wszystkie zamówienia kierowane do LeasingTeam nakazano przygotowywać i przesyłać kierownikom produkcji ? Czy dlatego, że utworzenie tych stanowisk było, jak przypuszczaliśmy, czystą fikcją, mającą udowodnić jedynie, że zadania dziennikarskie z TVP zniknęły? Dlaczego wysyłane są zamówienia z nazwiskami jedynie współpracowników, a nazwiska pracowników są w zamówieniach pomijane i wysyłane, jako oddzielne maile tak, aby w zamówieniu nie było śladu nazwisk pracowników ? O czym świadczy chaos, który zapanował w TVP już w dwóch pierwszych dniach od momentu wyprowadzenia pracowników ?

Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja

W 7.07.pdf

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz