7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r.

L.dz. Wizja/81/2014

Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA

Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL

 

ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje.

W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 posiedzenia Senackiej Komisji Kultury i Środków przekazu, dotycząca opisu sytuacji wyprowadzonych do firmy zewnętrznej pracowników TVP po okresie, na który zawarta jest umowa, jest jedynie sprecyzowaniem „jednego z możliwych wariantów”. Przyjęcie tego stwierdzenia za prawdziwe, przeczyłoby całkowicie logice oraz świadczyłoby o tym, że osoba konstruująca wypowiedź nie zdaje sobie sprawy z sensu wypowiadanych słów. Otóż Prezes Braun jednoznacznie określa, że nie ma innego rozwiązania, jak – wynikający z automatyzmu działania prawa – powrót pracowników do spółki.

Zatem wnosimy jeszcze raz o precyzyjne wyjaśnienie, na jakie przepisy prawa, z podaniem ustawy oraz artykułu tej ustawy, powoływał się w przedmiotowej wypowiedzi Prezes Braun? Art.23′ Kp, o którym pracodawca pisze w swojej odpowiedzi, nie przewiduje bezpośrednio takiej sytuacji. Zatem, jakiepowiązane przepisy prawa miał na myśli Prezes oraz z jakiego powodu, to powiązanie istnieje.

Dodatkowo, jeśli przyjąć, że język polski jest pozbawiony logicznej konstrukcji i z tego powodu wypowiedź pozbawiona jest sensu, który wydaje się, że zawiera, wnosimy o przedstawienie innych możliwych „wariantów”, jakie są możliwe w sytuacji wyprowadzonych pracowników po zakończeniu umowy TVP z LeasingTeam oraz określenie przepisów prawa, jakie są podstawą tych „wariantów”.

Jednocześnie zwracamy się o następujące informacje:

  • jaki rodzaj umowy zawarła TVP z LT (czy jest to umowa sprzedaży, dzierżawy, przejęcia w trwały zarząd itd)

  • zapisów umowy, które gwarantują niezmienność warunków płacy i pracy (z regulaminów okazanych wyprowadzonym pracownikom wynika bowiem, że nie jest to prawda)

  • zapisów umowy, dotyczących sposobu koordynacji zadań 4 grup zawodowych po stronie TVP i LT.

  • zapisów umowy pozwalającej LT dysponować sprzętem telewizyjnym należącym do TVP

  • zapisów umowy dotyczących systemu rozliczania pracy pracowników LT wykonujących zamówienia TVP

Te zapisy umowy nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni, ze względu na dotychczasowe całkowite lekceważenie przez pracodawcę jego obowiązków informacyjnych wobec związku zawodowego, co jest w efekcie utrudnianiem realizowania przez związek ustawowych obowiązków, potraktujemy jako kolejny dowód na łamanie przez pracodawcę ustawy o związkach zawodowych i uporczywe naruszanie praw pracowniczych.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi, 9.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz